Werk behouden

Iedereen kan tijdens z’n loopbaan geconfronteerd worden met een visuele handicap, of de reeds aanwezige visuele handicap kan in ernst toenemen.

Blinde en slechtziende personen kunnen bij de Brailleliga terecht voor ondersteuning en advies op maat: wijziging van het takenpakket, aangepaste opleidingen volgen, hulpmiddelen op maat installeren, uurrooster aanpassen, telewerk invoeren, zich zelfstandig leren verplaatsen op kantoor, herkenningspunten zoeken, hulp bij het opmaken en indienen van aanvragen en erkenningen…

Heel wat beroepen zijn toegankelijk voor blinde en slechtziende personen, mits enkele aanpassingen. Een doordachte inrichting van de lokalen en de werkplek, het juiste hulpmiddel en aangepaste software, een duidelijke taakverdeling onder de collega's, sensibilisering van het personeel... allemaal aanpassingen die de werknemer met een visuele handicap toelaat zijn job efficiënt uit te voeren. Een expert van de Brailleliga kan hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Blinde of slechtziende werknemers bij wie het takenpakket verandert of wiens zicht verder achteruitgaat, kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de hulp van onze lesgevers om een andere manier van werken aan te leren, en om andere, nog niet gekende hulpmiddelen te gebruiken.

Ondersteuning voor werkgevers

De Brailleliga staat ook de werkgever bij met raad en daad.

Wanneer een goed presterende, ervaren werknemer geconfronteerd wordt met een visuele handicap waardoor die niet onder dezelfde omstandigheden kan werken als voorheen biedt de Brailleliga advies.

Er bestaan veel oplossingen en het is heel goed mogelijk om een blinde of slechtziende werknemer in dienst te nemen of te houden zonder extra kosten of rendementsverlies. De Brailleliga biedt werkgevers informatie en ondersteuning bij het aanwerven, omscholen of in dienst houden van een persoon met een visuele handicap.

Werken aan de vaardigheden

Wanneer de visuele handicap in ernst toeneemt, kan het zijn dat het takenpakket gewijzigd moet worden, dat de werkplek moet aangepast worden, of dat de persoon moet leren werken met specifieke hulpmiddelen.

Om de persoon bij te staan bij deze veranderingen en aanpassingen, biedt de Brailleliga bijscholingen op maat aan, en biedt zij ook de mogelijkheid om bepaalde extra vaardigheden te ontwikkelen of zich te perfectioneren in o.a. communicatietechnieken en computervaardigheden door middel van het gebruik van aangepaste hulpmiddelen.

« Toen ik mijn zicht verloor, werd ik tijdelijk op pensioen gezet. Ik volgde een computercursus bij de Brailleliga om te leren werken in Word, Excel en op internet met spraaksoftware en een brailleleesregel. Dankzij deze opleiding kon ik terugkeren naar mijn job en werd ik de eerste blinde politieagent in België.” Stacy

Soms willen werkgevers dat hun werknemers een opleiding volgen. Om deze toegankelijk te maken voor blinde of slechtziende werknemers, maakt de Brailleliga deze cursussen toegankelijk door het werkmateriaal in een aangepast formaat te leveren (grootletterdruk, braille, audio of digitaal).

Contacteer ons

Afbeeldingen

Sommige aanpassingen helpen de werknemer met een visuele handicap zijn job efficiënt uit te voeren.

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven