De Brailleliga

Onze missies

De Brailleliga: 

 1. begeleidt blinde en slechtziende personen die het wensen hun leven lang bij de inclusie in de maatschappij.
 2. biedt aan, politici, actoren in het sociale en culturele leven en het grote publiek die de inclusie van blinde en slechtziende personen bevordert op alle niveaus haar expertise van de samenleving.
 3. ondersteunt technologisch, operationeel en wetenschappelijk oftalmologisch onderzoek. 

Dit alles in heel België! 

Onze waarden

 1. Respect: de begeleide persoon staat centraal.
 2. Neutraliteit: wij verwelkomen alle blinde en slechtziende personen, zonder discriminatie.
 3. Zelfstandigheid: de begeleide persoon moet zijn of haar eigen keuzes kunnen maken en van alle informatie op de hoogte zijn.
 4. Expertise: onze teams moeten over de correcte opleiding en vaardigheden beschikken om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen geven.
 5. Ernstig, eerlijk, aanpassingsvermogen: in overeenstemming met de wet voeren we een gezond en flexibel beleid. We zorgen voor de duurzaamheid van de vzw bij de uitvoering van de missies.

Onze visie

De inclusie van blinde en slechtziende personen in de maatschappij bevorderen:

 • door een globale, multidisciplinaire en kwalitatieve begeleiding die de familiale en sociale omgeving integreert. Blinde en slechtziende personen de kans bieden om hun eigen keuzes te maken, zelfstandig te zijn en deel te kunnen nemen aan het sociale leven. 
 • door onze expertise op het gebied van de visuele handicap ten dienste te stellen aan alle betrokkenen in het maatschappelijk leven. 

Aanpak

De aanpak van de Brailleliga steunt op haar wens om personen met een visuele handicap te ondersteunen en begeleiden op de weg naar optimale zelfstandigheid, opdat zij hun eigen keuzes kunnen maken.

Deze aanpak ligt in de lijn van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties.

De Brailleliga vzw is actief in heel België en biedt haar leden gratis hulp en ondersteuning in diverse aspecten van het leven:

 1. Sociale begeleiding en psychologische steun
 2. Begeleiding en aanleren van technieken die de zelfstandigheid vergroten
 3. Beroepsopleiding en -integratie, arbeidsbemiddeling
 4. Culturele en vrijetijdsactiviteiten

Structuur

Dienstverlening: 

Downloads

Voorzitters van de Brailleliga

Doorheen haar hele geschiedenis werd de Brailleliga voorgezeten door prominenten die elk op hun beurt hebben bijgedragen tot het verbeteren van de aangeboden dienstverlening aan personen met een visuele handicap:

 • Elisa Michiels (1920-1926)
 • Cécile Douard (1926-1937)
 • Henri Kleefeld (1937-1940)
 • Gérard Borré (1940-1957)
 • Achile Dyckmans (1957-1976)
 • Jean-Paul Herbecq (1976-2002)
 • Marc Giboux (2002-2011)
 • Thierry Van Boxmeer (2011-2014)
 • Michel Berlo (2014 - ...)

Bestuursorgaan

 • Michel BERLO, Voorzitter
 • Etienne COPPIETERS ‘t WALLANT 
 • Marie-Bénédicte de HARLEZ de DEULIN
 • Bernard DEWANDRE
 • Nicolas DEWANDRE
 • Guy DE WILDE
 • Raoul DUTRY
 • Bert HEYLEN
 • Michel NETENS
 • Alain VAN CAUTEREN
 • Luc VANDEPUTTE
 • Henri VAN DER VAEREN
 • Martine VANGANSBEKE

Directiecomité

 • Michel BERLO, Voorzitter
 • Bernard DEWANDRE, Ondervoorzitter en secretaris-generaal 
 • Guy DE WILDE, Ondervoorzitter en penningmeester
 • Marc GIBOUX, raadgever (overleden op 23 juni 2023)
 • Noëlla JARDIN, Algemeen directeur van de Brailleliga
 • Michel MAGIS, raadgever
 • Michel NETENS, adjunct-penningmeester
 • Alain VAN CAUTEREN, adjunct-secretaris-generaal

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven