Toegankelijkheid

Deze website is volledig toegankelijk voor blinde en slechtziende personen, ongeacht het programma en de hulpmiddelen die zij hiervoor gebruiken. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de website aangenaam en nuttig is voor het groot publiek.

Mede dankzij de websitebouwer Marlon, kwam deze site tot stand. Dit webbureau bestudeerde uitgebreid de toegankelijkheidsnormen voor blinde en slechtziende personen om te kunnen surfen op het web. De opbouw van de website steunt eveneens op de actieve samenwerking met diverse blinde en slechtziende personen. Zij testten de website tijdens diverse fases van de opbouw en gaven hun mening en advies. Dank aan allen.

Het ontwerp van de website van de Brailleliga werd gebaseerd op de aanbevelingen van W3C en voldoet aan de internationale aanbevelingen voor webtoegankelijkheid.

De Brailleliga kon en wou geen twee verschillende websites bouwen waarbij personen met een visuele beperking een soort van “ghetto”-site zouden krijgen. Hier krijgen ziende, slechtziende en blinde personen toegang tot dezelfde informatie en in dezelfde taal.  

Specifieke tools.

Om de navigatie doorheen de site voor blinde en slechtziende personen te vereenvoudigen, werden diverse tools geïntegreerd: 

Contrast

Het basiscontrast tussen de achtergrond en de tekst werd reeds standaard aangepast, maar bepaalde personen gebruiken liever een zwarte achtergrond. 

Daarom kan u, door op 'contrast' te klikken in de header van de website, het contrast helemaal omkeren van een witte naar een zwarte achtergrond. Deze tool is zowel nuttig voor slechtziende personen die op een computer werken, als voor ziende personen die een tablet of smartphone gebruiken. 

Vergrootte tekstweergave

Door deze functie te activeren, zal de tekst van de website vergroot worden weergegeven. Omgekeerd, wanneer de tool reeds geactiveerd staat, zal een klik op deze knop de tekst opnieuw in een standaardgrootte weergeven. Deze tool is zowel nuttig voor slechtziende personen die op een computer werken, als voor ziende personen die een tablet of smartphone gebruiken. 

Mobiele navigatie

De mobiele navigatie is een functie die mogelijk werd gemaakt dankzij het 'elastisch ontwerp' van deze website en dat zich dus aanpast aan de grootte van het venster.

Door deze tool te activeren, zal de website automatisch in “smartphonemodus” weergegeven worden en maakt deze op die manier een verticale navigatie mogelijk voor de surfer. Het doel van deze tool is om de navigatie en het lezen van lange zinnen van links naar rechts te vereenvoudigen voor slechtziende personen die gebruik maken van een vergrotingssoftware.

Directe toegang.

Deze tools werden specifiek geïntegreerd voor de personen die doorheen de website navigeren en gebruik maken van een spraakweergavesysteem. Wanneer men op een pagina van de website komt, zal het spraakweergavesysteem een reeks linken voorlezen waardoor men, wanneer men erop klikt, onmiddellijk naar bepaalde delen van de website kan gaan:

  • Ga naar inhoud
  • Ga naar contact
  • Ga naar navigatie
  • Ga op zoek naar
  • Ga naar de sitemap
  • Ga naar toegankelijkheidstools

Beschreven foto's

Al de afbeeldingen die op de website staan, zijn omschreven via het ALT attribuut.

Weten waar men zich bevindt in de website.

Bovenaan elke pagina wordt de afgelegde navigatieweg herhaald, opdat men zou weten waar precies men zich in de website bevindt. 

Zo zal de navigatieweg van de pagina “Toegankelijkheid” er visueel als volgt uitzien:

Van Home naar Toegankelijkheid 

Wanneer men gebruik maakt van een spraakweergavesysteem, zal de navigatieweg vocaal als volgt worden weergegeven: van Home naar Toegankelijkheid.