2 jongens met een visuele handicap liggen languit naast elkaar in het gras

Legateren

Indien je geen erfgenamen in rechte lijn hebt, kan je ervoor kiezen om je vermogen of een deel ervan na te laten aan de Brailleliga. Zo verzeker je het voortbestaan van de werking ten gunste van blinde of slechtziende personen.

Neem de Brailleliga op in je testament

Een zintuiglijke handicap zoals slechtziendheid of blindheid werpt een waar hindernissenparcours op je levenspad. De simpelste alledaagse dingen worden plots schijnbaar onoverkomelijke obstakels: opnieuw leren lezen, jezelf oriënteren, voor je (klein)kinderen zorgen, werken, koken, buiten komen… Of je er nu mee geboren bent, of je het in de loop van je leven is overkomen, alle personen met een visuele handicap zullen je dit verhaal vertellen.

Het klopt dat medicatie en chirurgische behandelingen de progressie van sommige aandoeningen op weg naar blind- of slechtziendheid kunnen vertragen. De wetenschap boekt vooruitgang, maar het onderzoek die de oplossingen mogelijk maakt, vraagt uiteraard ook substantiële financiering. Intussen stort de diagnose van een visuele handicap patiënten niet enkel in rouw om het verlies van hun zicht. Ze laat hen ook geïsoleerd en verloren achter: voortaan tasten ze in het duister.

Toch is het mogelijk voor blinde of slechtziende personen om een deel van hun zelfstandigheid en autonomie (opnieuw) te veroveren. Met gepersonaliseerde ondersteuning op maat van de behoeften en motivatie, wil de Brailleliga werken als een vuurtoren: een leidende lichtbron in het donker dat het pad richting een kwaliteitsvol, zelfstandig leven aangeeft.

“De Brailleliga was heel aanwezig voor enkele van mijn patiënten die dachten dat hun leven gedaan was toen hun zicht achteruitging. De steun, het luisterend oor, het samenzijn en de tips van de Brailleliga tonen dat licht ook soms uit de duisternis kan schijnen.” – Dr. Dora Vertes - oftalmoloog

Neem je de Brailleliga op in je testament, dan voed je een blijvend baken van hoop dat meer dan 16.000 blind en slechtziende personen in België voortdurend zal bijstaan en begeleiden.

Ons engagement voor blinde en slechtziende personen

 • Hen in elke levensfase helpen bij de inclusie in de maatschappij
 • Hen een stem geven in de politieke wereld, bij sociaal-culturele actoren en het grote publiek
 • Wetenschappelijk oftalmologisch onderzoek steunen

Ons engagement ten opzichte van jou

Om een weloverwogen beslissing te kunnen maken bij het opstellen van je testament en een deel van of al je bezittingen aan een goed doel te schenken, is het een goed idee om contact op te nemen met Noëlla Jardin, je contactpersoon voor legaten bij de Brailleliga. Ga zeker ook te rade bij andere personen met kennis van zaken zoals je notaris, bankier of verzekeraar.

 • Financiële transparantie: 85 % van het bedrag van jouw giften en legaten worden effectief gebruikt voor onze vele projecten voor personen met een visuele handicap in alle leeftijdscategorieën. De overige 15 % gaat naar de goede, professionele werking van de organisatie.
 • Dankzij onze jarenlange ervaring in het beheren van nalatenschappen, hebben we een geavanceerde expertise opgebouwd in legaten. We staan je bij in de praktische organisatie voor de uitvoering van het testament in overeenstemming met de notaris. Zo garanderen we dat jouw wensen van het begin tot het einde van het proces worden gerespecteerd, in alle discretie.*

*Een testament wordt meestal pas geopend na de uitvaartplechtigheid. Om er zeker van te zijn dat je wensen rond wat er direct met jou gebeurt na je overlijden gerespecteerd worden, laat je best een laatste wilsbeschikking opstellen en bezorgen aan de burgerlijke stand van jouw gemeente.

 • De Brailleliga is erkend om legaten te ontvangen met vaste en voordelige erfbelasting: 0 % in Vlaanderen (t.o.v. 8,5 % aan een beroepsvereniging of private stichtingen) en 7 % in Brussel (t.o.v. 25 % voor niet-erkende organisaties en private stichtingen) of Wallonië.

Neem gerust contact op voor een telefoongesprek of een ontmoeting.

FAQ – Vaak gestelde vragen

 • Wat als ik sterf en geen testament heb gemaakt?

Zonder testament zijn de bestemmelingen eerst je familie (tot in de 4e graad). Als die er niet is, gaat alles naar de Staat. Bepaalde erfgenamen in rechte lijn, de zogenaamde reservataire erfgenamen (bv. de kinderen), hebben een wettelijk beschermd erfdeel: dit is hun "reserve". Wat er daarna overblijft, het beschikbare deel (dat nog de helft van je vermogen bedraagt), kan je toewijzen of legateren aan de persoon of organisatie van jouw keuze. Zo zorgt een testament ervoor dat je wensen vastgelegd en uitgevoerd kunnen worden.

 • Ik heb kinderen, is een testament dan nodig?

Ook al heb je kinderen, dan blijft 50 % van je nalatenschap nog steeds beschikbaar om vrij te verdelen. Een testament opstellen biedt dan de mogelijkheid om je specifieke wensen vast te leggen, waaronder ook de vrijheid om liefdadige doelen te ondersteunen, zoals de Brailleliga. Zo laat je een blijvende impact achter die je waarden weerspiegelt. Zonder testament wordt je vermogen automatisch volgens de wettelijke verdeelsleutel verdeeld.

 • Wat zal mijn familie ervan denken?

Je nalatenschap plannen terwijl je nog leeft, kan helpen om spanningen over erfeniskwesties te voorkomen of te verminderen. Maar eigenlijk hoeft je familie in principe voor je overlijden niet te weten dat er een testament is en wat er in staat. De informatie die je met de Brailleliga deelt over je plannen voor je eventuele testament en de informatie die je deelt met de notaris is volledig vertrouwelijk.

 • Ik heb niet zo veel geld, dan heeft het misschien geen zin?

Zelfs een bescheiden legaat kan een aanzienlijke impact hebben. Kleine legaten dragen ook bij aan het totale budget van de Brailleliga. Ze stellen de organisatie in staat om haar cruciale diensten en activiteiten voort te zetten en verder te ontwikkelen.

 • Hoe legateer ik aan de Brailleliga?

Om je vermogen of een deel ervan na te laten aan de Brailleliga, maak je een testament op. Als je dat wenst, kan je contactpersoon voor legaten bij de Brailleliga, Noëlla Jardin, hierover enkele praktische tips geven. Dat kan telefonisch, je kan naar de Brailleliga komen in Brussel of zij kan ook in alle discretie bij je thuis langskomen. Het is ook raadzaam om je notaris te raadplegen. Het opstellen gebeurt thuis of bij de notaris en kan heel eenvoudig zijn, kijk maar naar dit voorbeeld.

Modeltestament

Je kan ook kiezen voor een authentieke akte, die je dicteert aan de notaris. Die houdt je testament dan bij op zijn kantoor en in het Centraal Register van Testamenten dat alle testamenten inventariseert. Om er zeker van te zijn dat je testament gevonden wordt en dat je wensen dus correct worden uitgevoerd, is het aangeraden om je testament te laten bewaren en te laten registreren bij het CRT door de notaris.

 • Ik wil legateren, maar enkel voor een specifiek doel. Kan dat?

Dat is perfect mogelijk. Neem contact op met Noëlla Jardin voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en hoe je die het best kan vastleggen in je testament.

 • Hoe gaat de Brailleliga om met mijn legaat?

Onze jarenlange ervaring in het beheren van nalatenschappen is een garantie voor gemoedsrust. We werken nauw samen met je notaris, die erop toeziet dat jouw laatste wens gerespecteerd wordt. Je kan ook in alle discretie contact opnemen met ons. Bovendien is de Brailleliga een erkende organisatie waarvan de rekeningen door een externe erkende instantie worden nagekeken.

 • Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Jazeker. Verschillende situaties kunnen ervoor zorgen dat mensen besluiten om hun testament aan te passen. Dit kan op elk moment tot aan het einde van hun leven gebeuren, ofwel door een nieuw testament op te stellen en het vorige te herroepen, of door middel van een codicil, een document dat na het testament wordt opgesteld om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen.

 • Kan ik legateren via een duolegaat?

Een duolegaat staat in principe toe om de erfbelasting, die erg hoog kan oplopen, te verminderen. Je laat je vermogen na aan een vereniging of stichting, onder last om de erfbelasting te betalen en om het deel dat is voorbehouden aan de erfgenaam van jouw keuze uit te keren. Naast het fiscale voordeel, verricht je dus ook een goede daad.

In Vlaanderen is de berekening van de erfbelasting binnen het duolegaat sinds 2021 echter veranderd, waardoor het fiscale voordeel teniet werd gedaan. De nieuwe berekening zorgt er ook voor dat er voor de goede doelen vaak niks meer overblijft na betaling van de erfbelasting voor de derden waardoor de kans zeer groot is dat het goede doel de erfenis zal verwerpen. Woon je in het Vlaams gewest en heb je ooit een testament opgesteld met een duolegaat, is het dus raadzaam om dit eens grondig na te rekenen en te herzien met een notaris. In Brussel en in Wallonië blijft het duolegaat voorlopig wel een fiscaal interessante manier om te legateren aan een goed doel. Let wel op: de laatste fiscale woonplaats waarop de nalatenschap is gebaseerd, is de woonplaats waar je het grootste deel van de afgelopen 5 jaar hebt gewoond, d.w.z. meer dan 2,5 jaar.

“Ik ben ervan overtuigd dat echte verandering begint bij één persoon die er resoluut voor kiest om een blijvende positieve impact te realiseren. Daarom heb ik beslist om een deel van mijn erfenis aan de Brailleliga na te laten. Het is mijn manier om de waarden die ik belangrijk vind, de inclusie van blinde en slechtziende personen, te laten voortleven. Ik was verrast dat het opstellen van mijn testament zo eenvoudig was. De persoonlijke begeleiding van de Brailleliga stelde me gerust en maakte het hele proces transparant. Mijn nalatenschap is duidelijk in capabele handen, dus heb ik ook het volste vertrouwen dat mijn geld goed besteed zal worden.” Albert (67)

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven