Sensibilisering

De Brailleliga organiseert geregeld sensibiliseringssessies over de visuele handicap, voor familie en vrienden van een persoon met een visuele handicap maar ook voor professionals die in contact staan met blinde of slechtziende personen.

Voor iedereen

Tijdens een sensibiliseringssessie wordt uitleg gegeven over de visuele handicap en over de diensten van de Brailleliga. Deelnemers worden in inleefsituaties geplaatst door bijvoorbeeld geblinddoekt koffie in te schenken of zich te verplaatsen met behulp van een witte stok. 

Deze sensibiliseringssessies worden meerdere malen per jaar in en buiten Brussel georganiseerd. Aan elke deelnemer wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dankzij deze sessies krijg je een beter beeld van de dagelijkse realiteit van blinde of slechtziende personen.

Voor professionals

Deze sessies richten zich in het bijzonder tot personen die in hun beroepsleven contact hebben met blinde of slechtziende personen: familiehulp, logopedisten, oogartsen, verpleegkundigen, rusthuispersoneel, museumpersoneel, enz. De sessies houden het volgende in:

  • Een korte theoretische uitleg van wat slechtziendheid en blindheid precies is;
  • Een sensibiliseringssessie waarbij men via een blinddoek en simulatiebrillen zelf ervaart wat slechtziend of blind zijn, inhoudt;
  • Een bespreking van deze "nieuwe" ervaringen waarbij de link gelegd wordt met de moeilijkheden die personen met een visuele handicap ervaren in bepaalde omstandigheden, maar er wordt ook stilgestaan bij de bestaande oplossingen (hulpmiddelen, begeleiding, enz.)
  • "Vraag en antwoord" waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij dagelijkse situaties waarmee de betrokken professionals worden geconfronteerd. Aangezien vele professionals vaak praktische vragen hebben, wordt hier veel aandacht aan geschonken
  • Bijkomende informatie zoals de procedure om hulpmiddelen aan te vragen, nuttige adressen en websites, enz.

Deze vijf punten vormen steeds de basis van elke sessie. Er wordt rekening gehouden met de eigenheid van de organisatie die de sessie aanvraagt en in de mate van het mogelijke worden bovenstaande punten op maat aangepast.

De duur van de vorming kan besproken worden, maar duurt gemiddeld drie uur. De kostprijs is afhankelijk van de specifieke vraag. Neem contact op voor meer informatie.

De Brailleliga organiseert geregeld sensibiliseringssessies over de visuele handicap, voor familie, vrienden of professionals.

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven