Een foto van de twee laureaten, met links Catherine Cassiman en rechts Alfredo Dueñas Rey

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen

De strijd van de Brailleliga wordt ook gevoerd in universiteiten en laboratoria. Elke dag werken jonge onderzoekers aan een beter begrip van visuele pathologieën om ze beter te kunnen behandelen en voorkomen. Dit zijn projecten waarvoor financiering ontbreekt en daarom geeft de Brailleliga, dankzij haar schenkers, hen een steuntje in de rug.

Sinds 2006 financiert de Brailleliga via haar Stichting voor de blinden een onderzoeksproject op het gebied van oogheelkunde onder leiding van een jonge onderzoeker. Onder voorzitterschap van professor Marie-José Tassignon selecteert het Wetenschappelijk Comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 7 Belgische universiteiten en 9 oftalmologische centra, de winnaar uit projecten die door het Fonds voor Research in Oftalmologie (FRO) zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke verdienste, originaliteit, haalbaarheid en bijdrage aan het oftalmologisch onderzoek. De onderzoeksprijs wordt elk jaar uitgereikt tijdens het congres Ophthamologica Belgica, dat plaatsvindt in november in Brussel.

Sponsors

Waardevolle vooruitgang

Van 2006 tot 2017 steunde de Brailleliga het oogheelkundig onderzoek voor een bedrag van 50.000 tot 60.000 euro per jaar. In 2020 verleende de Brailleliga ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan een uitzonderlijke steun van 120.000 euro aan het BEGONIA-project, een project om glaucoom op te sporen en te diagnosticeren met behulp van artificiële intelligentie, ontwikkeld door verschillende Belgische ziekenhuizen. Heel vaak zijn de winnende projecten klinische onderzoeksprojecten. Dit is een essentiële fase vóór de ontdekking van behandelingen of operaties.

Zo werden een aantal projecten beloond die zich richtten op een beter begrip van de ontwikkeling van een breed scala aan pathologieën zoals diabetische retinopathie, de ziekte van Stargardt en nystagmus. Ook onderzoek naar behandeling werd beloond, in het bijzonder voor endotheel cornea dystrofie, nieuwe therapeutische opties voor hoornvlieslittekenvorming en het gebruik van 3D om hoornvliezen te creëren.

In 2023, besloot de jury van het FRO twee projecten te onderscheiden. Alfredo Dueñas Rey, van UZ Gent ontving 25.000 euro voor zijn project ‘RNEye’, dat de rol van lang niet-coderend RNA in het menselijk netvlies en erfelijke ziekten wil ophelderen. “De identificatie van retinale lncRNA's is een interessante onderzoeksvraag omdat deze moleculen ook kunnen dienen als nieuwe therapeutische doelwitten. We hebben al sterke preliminaire data gegenereerd die de algemene haalbaarheid van het voorgestelde project ondersteunen. Het is een eer om de financiële steun van de Brailleliga te ontvangen en het zal zeker bijdragen om onze doelen te bereiken”, zei de jonge onderzoeker, bij de prijsuitreiking.

Catherine Cassiman van KU Leuven kon beroep doen op een financiële steun van 50.000 euro om een epidemiologische studie uit te voeren van refractieafwijkingen, risicofactoren voor amblyopie en slechtziendheid bij kinderen in België. Dit is het eerste onderzoek in zijn soort naar oogaandoeningen bij kinderen sinds de jaren 70. Het is een belangrijke stand van zaken als je bedenkt welke schade overmatig beeldschermgebruik kan toebrengen aan het zicht van jongeren. Volgens Catherine Cassiman “moeten er heel wat gegevens en data worden verzameld en samengebracht. De fundamenten van de samenwerkingen zijn reeds gelegd en dankzij de steun van de Brailleliga kunnen we deze verder concretiseren en weldra mooie resultaten voorstellen.”

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven