Hoe aanmelden?

Blind of slechtziend worden heeft veelal tot gevolg dat het dagelijks leven moeilijker wordt. Vele zaken dienen (opnieuw) aangeleerd te worden, en dit vereist aangepaste hulp. Zich leren verplaatsen, naar het werk gaan, documenten raadplegen en algemeen zelfstandig blijven leven in de thuissituatie... het komt niet vanzelf.
De Brailleliga leert blinde en slechtziende personen (weer) zelfstandiger worden, en staat hen hiervoor bij in alle aspecten van het leven.

Hieronder vindt u terug hoe u zich kan inschrijven en gratis van onze dienstverlening gebruik kan maken.

Een sociaal assistente helpt een oudere vrouw.

Hoe kan ik mij aanmelden bij de Brailleliga?

Voorafgaand aan elke vorm van ondersteuning van de Brailleliga is er een contact met een maatschappelijk assistent. Wanneer men zich aanmeldt, dient men rekening te houden met volgende 2 belangrijke punten:

De persoon met de visuele handicap dient vooreerst een medisch getuigschrift van gezichtsonderzoek voor te leggen. Het gaat om een document op basis van het vroegere formulier 5, opgesteld door de FOD Sociale zekerheid (Directie-Generaal Personen met een Handicap). Dit getuigschrift moet door de oogarts ingevuld worden, en zal de maatschappelijk assistent van de Brailleliga helpen bij het zo goed mogelijk inschatten van de visuele handicap. Hierdoor kan men een gepaste dienstverlening voorstellen.

Naargelang het percentage van de visuele handicap, het evolutieve karakter van de oogaandoening en persoonlijke situatie zal de persoon gebruik kunnen maken van één of meerdere diensten van de Brailleliga.   

Welke opvolging?

Het eerste contact verloopt meestal via de Sociale dienst. Dit kan via telefoon, post, e-mail of via een rechtstreeks bezoek aan huis. Afspraken kunnen ook doorgaan in de hoofdzetel te Brussel of in één van de regiohuizen per provincie.

De maatschappelijk assistenten informeren over het sociaal dossier, sociale voordelen en tegemoetkomingen, en geven informatie over de mogelijke hulp die andere -interne of externe- diensten kunnen bieden.