een vrouw met een zonnebril en witte stok lacht voor de camera

Ondersteuning en begeleiding

De visuele handicap kan leiden tot hoge uitgaven voor technische hulpmiddelen of aangepast materiaal. Sommige wettelijke bepalingen, zoals financiële tussenkomst of sociale en fiscale voordelen, kunnen via diverse instellingen worden verkregen. De Brailleliga helpt personen met een visuele handicap en hun familie, door hen te informeren over de bestaande mogelijkheden en door hen te begeleiden bij het ondernemen van de nodige stappen in het sociaal dossier.

De maatschappelijk assistent informeert je over je sociale rechten

België staat bekend om zijn goed ontwikkeld sociaal zekerheidssysteem. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan verschillende sociale en fiscale rechten genieten, al is het zeker niet eenvoudig om door het bos de bomen te zien. Regelmatig worden rechten dan ook niet opgenomen door een gebrek aan kennis over de sociale wetgeving. Soms wordt een aanvraag stopgezet omdat de procedure te complex is, of soms wordt er zelfs helemaal geen aanvraag ingediend. Iets wat velen niet weten is ook dat indien een aanvraag geweigerd wordt, er een herziening kan gevraagd worden als je niet akkoord gaat met een negatieve beslissing. Daarbovenop komt ook nog de digitale kloof: toegang tot informatie en procedures worden steeds meer gedigitaliseerd.

En daarom is de Brailleliga er. Van bij de eerste ontmoeting maken de maatschappelijk assistenten van de Brailleliga blinde of slechtziende personen wegwijs bij de erkenning van hun handicap en op welke sociale rechten en fiscale voordelen en tegemoetkomingen ze aanspraak kunnen maken. Dat verschilt immers van persoon tot persoon en ook van de regionale instanties. Naast de medische omstandigheden en de ernst van de handicap worden namelijk nog andere criteria in rekening genomen: de leeftijd, inkomsten, woonplaats, thuissituatie, enz.

Deze soms omslachtige aanvraag- en subsidieprocedures kunnen aanvoelen als een administratieve last. De hulp van onze maatschappelijk assistenten kan die last aanzienlijk verlichten. Bovendien kunnen ze ervoor zorgen dat de persoon alle vergoedingen, voordelen of tegemoetkomingen krijgt waar hij recht op heeft en alle vragen beantwoorden, ook over de redenen en beslissingen van de administratie. Indien nodig kunnen ze de persoon helpen bij het recupereren van achterstallen, hulp krijgen voor aangepast materiaal of sociale compensaties (parkeerkaart, medische erkenning, bemiddeling, enz.).

De maatschappelijk assistent wijst je de weg naar de aangepaste diensten

De Brailleliga is erkend om een multidisciplinaire ondersteuning te bieden door professionals. Een blinde of slechtziende persoon die zich bij de Brailleliga heeft aangemeld, zal er een waaier aan gratis diensten kunnen terugvinden. Deze dienstverlening is actief binnen diverse domeinen:

 • Sociaal-administratieve hulp: informeren, oriënteren en hulp bieden in functie van de mogelijkheden en beperkingen.
 • Bij je thuis: hulp om je eigen leefomgeving aan te passen, boodschappen te doen, koken.
 • Mobiliteit: hulp en begeleiding om je te leren verplaatsen, bij het verkrijgen van een witte stok of een blindengeleidehond.
 • Communicatie: hulp bij het leren lezen en schrijven in braille, een aangepaste computer leren gebruiken of informatie en advies ontvangen over de bestaande hulpmiddelen.
 • Opleiding: hulp bij het kiezen van de juiste studie, het volgen van cursussen of opleidingen.
 • Werk: hulp bij het vinden en behouden van een job, het aanpassen van een werkplek, het bewustmaken van werkgevers en het verstrekken van informatie over bestaande ondersteuningsmogelijkheden.
 • Vrije tijd: toegang tot een aangepaste Bibliotheek [KF1] [CS2] en Spelotheek, en een breed scala aan aangepaste culturele en vrijetijdsactiviteiten.
 • Welzijn: psychologische ondersteuning, steun bij het rouwen om het verlies van je zicht, tips voor de dagelijkse lichaamsverzorging.
 • Ouderschap: ondersteuning om je voor te bereiden op de komst van een kindje.
 • Technologie: helpen bij het ontdekken en leren gebruiken van nieuwe technologieën (computers, smartphones, tablets, software, apps) en leeshulpmiddelen (beeldschermloepen, sprekende beeldschermloepen, voorleesmachines).

De Brailleliga verwijst eveneens door naar externe diensten indien aan de vraag intern geen afdoend antwoord kan gegeven worden.

Contacteer ons

De maatschappelijk assistent begeleidt je bij de erkenning van je handicap

Personen met een handicap kunnen terecht bij agentschappen die tussenkomsten bieden voor de aanschaf van hulpmiddelen en zorg zoals opvang, dagcentra, enz. Elk gewest beschikt over een eigen agentschap:

 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in Brussel en Vlaanderen
 • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE) in Brussel
 • l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) in Wallonië
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben voor het Duitstalig landsgedeelte.

Sponsors

Afbeeldingen

De Brailleliga is erkend om een multidisciplinaire ondersteuning te bieden door professionals.

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven