Diabetische retinopathie

Tot zolang er geen bloeding optreedt, vertoont retinopathie in de meeste gevallen geen enkel symptoom. Een lichte bloeding van het glaslichaam veroorzaakt enkele zwarte vlekken in het zicht. Daarentegen kan een ernstige bloeding het volledig wegvallen van het zicht tot gevolg hebben.

Zicht zonder beperking
Zicht zonder beperking
Zicht aangetast door glasvochtbloeding bij proliferatieve diabetische retinopathie
Zicht aangetast door glasvochtbloeding bij proliferatieve diabetische retinopathie
Zicht zonder beperking
Zicht zonder beperking
Zicht aangetast door glasvochtbloeding bij proliferatieve diabetische retinopathie
Zicht aangetast door glasvochtbloeding bij proliferatieve diabetische retinopathie

De ziekte

Diabetische retinopathie is een degeneratieve aandoening van de bloedvaten van het netvlies die voorkomt bij mensen met suikerziekte (diabetes). Een aantal factoren bevorderen het ontstaan van diabetische retinopathie en versnellen het verloop ervan: de duur van de suikerziekte, de suikerspiegel in het bloed, een onstabiele suikerziekte, hoge bloeddruk, roken enz. Diabetische retinopathie is een belangrijke oorzaak van blindheid in de geïndustrialiseerde landen. Wanneer ze echter tijdig wordt opgespoord, kan ze correct worden behandeld.

Diabetische retinopathie treedt op wanneer het teveel aan suiker in het bloed (typisch voor diabetes) schade heeft aangebracht aan de kleine bloedvaatjes die het netvlies voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. 

 • Bij de minder gevaarlijke niet-proliferatieve retinopathie treden er alleen microaneurysma’s en kleine bloedingen op. 
 • Bij proliferatieve diabetische retinopathie zijn de bloedingen veel groter en zijn er grote delen van het netvlies ischemisch (plaatsen waar de bloedtoevoer ontoereikend is geworden).
Schema van een oog getroffen door diabetische retinopathie

De symptomen

Aanvankelijk gaat de retinopathie meestal met geen enkel visueel symptoom gepaard. Het gezichtsverlies verloopt vaak geleidelijk en traag, maar kan brutaal worden wanneer er bloed lekt in het glasvocht bij proliferatieve diabetische retinopathie.

 • Verminderde gezichtsscherpte.
 • Minder goede detailwaarneming.
 • Wazig zicht.
 • Zwarte vlekjes of lichtpuntjes in het gezichtsveld

Downloads

De behandeling

De behandeling van diabetische retinopathie vergt nauw overleg tussen de oogarts, de diabetoloog en de huisarts. Een tijdig opgespoorde ziekte kan doeltreffend worden behandeld.

Zodra de beginnende diabetische letsels ontdekt zijn, moet de arts ze stabiliseren. De techniek die hij hiervoor gebruikt is fotocoagulatie. Met die techniek worden de ischemische gebieden van het netvlies behandeld waardoor de abnormale bloedvaten verdwijnen. Een laserbehandeling is erg doeltreffend, maar bij bepaalde mensen kan ze tot een verminderd perifeer zicht en nachtzicht leiden. 

Bij een proliferatieve diabetische retinopathie met bloedingen in het glasvocht zal de arts een vitrectomie verkiezen. Tijdens die heelkundige ingreep wordt het glasvocht verwijderd. Na het weghalen van de bloeding uit het glasvocht wordt de ingreep afgerond met een laserbehandeling.

Voorzorgsmaatregelen

 • Regelmatig een oogarts raadplegen.
 • De suikerspiegel en de bloeddruk laten controleren.
 • Veel bewegen.
 • Het lichaamsgewicht onder controle houden.
 • Stoppen met roken.
 • Gezond eten.

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven