Alternatieven voor het braille

Gelijktijdig met het brailleschrift, ontwikkelden zich met wisselend succes verscheidene andere systemen, waarvan de meeste, volgens de richtlijnen van Valentin Haüy, gestoeld waren op het gewone alfabet. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de systemen van Alston, Fry, Gall en Klein. Anderen vonden dan weer stenografische alfabetten uit (Lucas, Moon).

Enkele van deze ontwerpers - die zich terdege bewust waren van de tekortkomingen die verbonden waren aan de lineaire tekens – deden voorstellen ter verbetering van de perceptie van letters in reliëf. Dit werd gerealiseerd door met een druk in punten te werken, of door de hoekigheid van de letters te benadrukken.

Het geschrift van Gall
Het geschrift van Gall
Het geschrift van Moon
Het geschrift van Moon
Het geschrift van Lucas
Het geschrift van Lucas

In deze Babelse verwarring van blindenschriften had het brailleschrift, door de hevige weerstand van de verdedigers van het Latijns alfabet, enige tijd nodig om erkend te worden.

Het is dus dankzij de druk van de gebruikers, die de mogelijkheden van het systeem inzagen, dat het brailleschrift er uiteindelijk in slaagde zijn mededingers te overwinnen. Frankrijk erkende officieel het brailleschrift in 1854, twee jaar na de dood van zijn uitvinder. Vanaf 1836 gebruikte België het brailleschrift in het bijzonder onderwijs.

1878: officiële erkenning van het brailleschrift op wereldschaal

De uiteindelijke confrontatie tussen alle bestaande methodes vond plaats in Parijs, in 1878, tijdens het Internationaal Congres voor de verbetering van het lot van blinden en doofstommen.

Na een lange discussie, sprak het Congres zich uit ten voordele van de veralgemening van het braillesysteem.

In de Verenigde Staten was het echter wachten tot 1917 vooraleer het oorspronkelijke brailleschrift als enige methode werd erkend!

1953: internationale standaardisatie van het brailleschrift onder toezicht van de UNESCO.

De universaliteit van het brailleschrift ligt precies in zijn numerieke eigenschappen: de aanwezigheid of afwezigheid van een punt. Het analoge schrift (alfabetisch of ideografisch indien men rekening houdt met de oosterse talen) was enkel voor de ogen bestemd. Wanneer men hiermee brak, is een schrift ontstaan dat een 'beeld' schetste voor de vingers.

2001: Wereld Braille Dag

In 2001 wordt 4 januari uitgeroepen tot Wereld Braille Dag. Op deze dag herinneren we de geboortedag van Louis Braille en wat hij heeft gerealiseerd voor blinde personen. Het is dus een jaarlijkse gelegenheid om zijn uitvinding in de kijker te zetten. Het braille verleent personen met een visuele handicap tot op de dag van vandaag toegang tot lectuur en teksten.

2009: Tweehonderdste verjaardag van Louis Braille

In 2009 vierde men de tweehonderdste verjaardag van Louis Braille (1809-1852). Tal van evenementen stonden op het programma en brachten hulde aan deze geniale uitvinder. In België, en op initiatief van de Brailleliga, kreeg Manneken Pis een outfit van een jonge blinde scholier, opende het Braillemuseum haar deuren, werd een nieuwe postzegel en een muntstuk van € 2 met de afbeelding van Louis Braille in omloop gebracht en bracht prinses Mathilde een bezoek aan onze vereniging.

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven