Internationale dagen of ‘Werelddagen’

Het hele jaar door worden er internationale of ‘Werelddagen’ georganiseerd om belangrijke thema's onder de aandacht te brengen. Elk jaar op dezelfde data grijpt de Brailleliga deze dagen aan om het publiek te informeren over haar eigen specifieke thema's. Hier zijn enkele van de hoogtepunten.

Wereld Braille Dag

In 2001 werd 4 januari, de geboortedag van Louis Braille, door de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot Wereld Braille Dag.

Voor deze gelegenheid en telkens op 4 januari, wordt Manneken Pis door de Brailleliga verkleed als kleine blinde schooljongen waarbij hij een witte stok vasthoudt en begeleid wordt door een geleidehond. Hij vertegenwoordigt die dag alle personen met een visuele handicap.

Dit initiatief trekt de aandacht van het publiek en van de media en richt zo de schijnwerpers op Louis Braille en op het feit dat duizenden blinde personen over de hele wereld dankzij hem toegang hebben verkregen tot informatie en communicatie.

Louis Braille is amper 3 jaar als hij blind wordt. Op zijn 16de ontwikkelt hij een schrijfwijze in reliëf die blinde personen in staat stelt om te lezen en te schrijven. Het brailleschrift wordt tot op heden wereldwijd en in alle talen gebruikt, dit zowel voor teksten als voor wiskunde of muziek. Tal van voorwerpen of apparaten (uurwerken, gezelschapsspellen, meetapparatuur, liften, computers,...) zijn dankzij het brailleschrift aangepast kunnen worden voor gebruik door blinde personen.

Internationale Dag van de Witte Stok

15 oktober werd in 1970 door de Wereld Blinden Unie (destijds "Internationaal Verbond der Blinden") uitgeroepen tot Internationale Dag van de Witte Stok. Op deze dag wordt het publiek gesensibiliseerd over het hulpmiddel waardoor personen met een visuele handicap zich dagelijks op een zelfstandige manier kunnen verplaatsen.

De witte stok staat symbool voor blindheid en slechtziendheid. Hij laat blinde en slechtziende personen toe zich op straat te verplaatsen, en waarschuwt autobestuurders en voetgangers dat de persoon een visuele handicap heeft. Door het maken van een veegbeweging vóór hen, worden hindernissen opgespoord.

Ter gelegenheid van deze dag, organiseert de Brailleliga jaarlijks rond half oktober de BrailleTech, een niet te missen beurs van technologische nieuwigheden voor blinde en slechtziende personen.

Internationale geleidehondendag

De Internationale Dag van de Geleidehond, die elke laatste woensdag in april wereldwijd wordt gevierd, is een welverdiend eerbetoon aan deze viervoeters die al eeuwenlang een cruciale rol spelen in het leven van blinde personen. Verwijzingen naar geleidehonden gaan terug tot de 16e eeuw en getuigen van hun voortdurende inzet om blinde personen een grotere zelfstandigheid in hun dagelijkse activiteiten te bieden, evenals een waardevolle bron van sociale interactie.

De Internationale Dag van de Geleidehond, opgericht in 1992, wil de cruciale rol benadrukken die deze honden in het leven van blinde en slechtziende personen spelen. Deze honden blijken veel meer te zijn dan alleen maar gidsen en bieden onmisbare hulp bij het vermijden van obstakels en zorgen voor veilig reizen. Blindengeleidehonden zorgen niet alleen voor hernieuwde zelfstandigheid, maar helpen ook het sociale leven van hun baasjes te versterken door hen dagelijks constante morele steun te bieden.

Met dit jaarlijkse eerbetoon erkent de maatschappij de toegewijde inzet van deze uitzonderlijke dieren en benadrukt het de positieve invloed die ze hebben op het leven van personen met een visuele handicap, evenals hun belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zelfstandigheid en sociale inclusie.

Internationale Dag van Personen met een Handicap

Sinds 1992 wordt elk jaar op 3 december de Internationale Dag van personen met een handicap gevierd, een evenement dat grenzen overschrijdt om de rechten en het welzijn van personen met een handicap in alle facetten van de samenleving en ontwikkeling te bevorderen. Het doel is ook om mensen bewust te maken van hun bijzondere situatie op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied. Op deze cruciale dag wordt de internationale gemeenschap opgeroepen om in actie te komen, in het besef dat personen met een handicap een essentiële rol kunnen spelen in de samenleving.

Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren blijft toegankelijkheid echter een hardnekkige uitdaging. In België, net als elders, zijn er nog veel hiaten, zowel in fysieke infrastructuren digitaal. Gebouwen, straten, vervoer, huisvesting, internet en culturele centra zijn nog niet voldoende aangepast om aan de behoeften van blinde en slechtziende personen te voldoen. Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen wordt nog te vaak geen rekening gehouden met toegankelijkheidsnormen.

Op de Internationale Dag van Personen met een Handicap is het absoluut noodzakelijk om het fundamentele principe te bevestigen dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Dit vereist een hernieuwd engagement voor het wegwerken van barrières, zowel fysieke als virtuele, om te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin elk individu, ongeacht zijn of haar handicap, volledig en gelijkwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van het leven.

De andere dagen:

  • Internationale Dag van het Albinisme: 13 juni
  • Internationale Dag van Mobiliteit en Toegankelijkheid: 30 juni
  • Internationale Dag van het Testament voor het goede doel: 13 september
  • World Retina Day: laatste zondag van september
  • Internationale Dag van de Ouderen: 1 oktober
  • Internationale Dag van het Zicht: tweede donderdag van oktober
  • Internationale Dag van de Vrijwilliger: 5 december
  • Internationale Dag van de Mensenrechten: 10 december

Dit vind je misschien ook interessant…

Terug naar boven