Werken

Het hebben van een job speelt vaak een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van een persoon met een visuele handicap. Dankzij nieuwe technologieën kunnen blinde en slechtziende personen sommige taken even efficiënt uitvoeren als een ziende persoon. De jobcoaches en begeleiders van de Brailleliga bereiden blinde en slechtziende werkzoekenden voor op een toekomstige job door o.a. het aanleren van nieuwe vaardigheden, het geven van tips en adviezen bij het solliciteren, het schrijven van een C.V., enz. Werkende personen die hun job wensen te behouden, kunnen bij de Brailleliga terecht voor bemiddeling bij hun werkgever, aanpassing van de werkplek, sensibilisering van  collega's, enz.

Een job behouden

Een blinde politieman met zijn geleidehond.

Hoe kan men zijn carrière verder zetten met een visuele handicap? Waar kunnen opleidingen gevolgd worden?