Vrijwilligers

De hulp die de vrijwilligers bieden is bijzonder kostbaar. Zonder hen zouden wij onmogelijk zoveel ondersteuning kunnen bieden aan blinde en slechtziende personen.

Wij hechten veel belang aan het welzijn van onze vrijwilligers en aan de interesses van ieder van hen. Zo kunnen zij een keuze maken uit activiteiten die hen het beste liggen: culturele en creatieve activiteiten, bemannen van een stand tijdens een evenement, administratieve taken, enz.

Wenst u graag een beetje van uw vrije tijd te schenken aan activiteiten ten gunste van blinde en slechtziende personen? Aarzel niet en vul het inschrijvingsformulier in!