Schrijven

Een visuele handicap bemoeilijkt het schrijven, alsook lezen van een tekst en recht schrijven worden minder evident. Om de zelfstandigheid op het vlak van schriftelijke communicatie voor blinde en slechtziende personen te vergroten, organiseert de Brailleliga cursussen over verschillende onderwerpen:

  • Het brailleschrift
  • Het handschrift
  • Dactylografie

Het braille aanleren.

Braille biedt veel mogelijkheden voor een blind persoon: een boodschappenlijstje opmaken, een boek lezen of nota's nemen en terzelfdertijd de juistheid van de spelling nagaan.

Wanneer men braille wil leren lezen en schrijven, kan de persoon contact opnemen met de Brailleliga. De begeleiders leren tijdens de opleiding ook aan hoe men een Perkins-schrijfmachine en een braille-dymo dient te gebruiken. Indien de persoon de opleiding met succes beëindigt, schenkt de Brailleliga een Perkins-schrijfmachine aan de cursist.

Bernard Tokonda: Toen ik zwaar slechtziend werd, dacht ik dat ik afgezonderd zou moeten leven en niet in staat zou zijn om mijn culturele interesses verder uit te breiden. Sinds ik het brailleschrift heb aangeleerd, kan ik al lezend mijn verbeelding de vrije loop laten. Ik ben best wel trots op het niveau dat ik heb bereikt: ik kan lange zinnen lezen en een tekst in braille opstellen.

Het aanleren van handschrift.

Wanneer een visuele handicap optreedt of de ernst ervan toeneemt, wordt het moeilijk een leesbaar bericht te schrijven of het geschrevene te herlezen. In zulke situaties moet de slechtziende persoon de manier van schrijven aanpassen om, bijvoorbeeld brieven te kunnen blijven beantwoorden of documenten te kunnen ondertekenen.

De begeleiders van de Brailleliga zullen de persoon ondersteunen in hun keuze van hulpmiddelen om het schrijven met de hand te vergemakkelijken.

Een persoon met een visuele beperking schrijft met de hulp van een geleider.

Om de tekstversie van de video "Handgeleider" te raadplegen, klik hier.

Dactylografie aanleren.

De computer is een onmisbaar medium geworden en helpt de persoon bij het werken, ontspannen en bij het vergaren van kennis. Het is dan ook van groot belang dat men een computerklavier vlot leert hanteren, en men blindelings leert te typen. Dit leert men in de opleiding dactylografie van de Brailleliga.