Brochure - U wenst graag blinde personen te helpen?

U voelt zich begaan met de moeilijkheden die blinde of slechtziende personen ondervinden? U kan hen helpen door middel van vrijwilligerswerk, een gift (al dan niet bij een speciale gebeurtenis), een legaat,... om zodoende hun zelfstandigheid en integratie te bevorderen.

Download hier het PDF en RTF versie

Cover van de brochure: U wenst graag blinde personen te helpen?