Brochures / Flyers

Gratis verkrijgbaar op evenementen, op onze standen of in onze regiohuizen, verduidelijken diverse brochures de waaier aan diensten die de Brailleliga biedt. Deze brochures richten zich zowel naar het groot publiek als naar de blinde of slechtziende persoon, en zijn hieronder allemaal terug te vinden in .PDF- of .RTF-formaat.

Een andere kijk op het leven

Brochure - Een andere kijk op het leven

Sluit even de ogen... het is pikdonker. Hoe ga je te werk om je aan te kleden, een boek te lezen, te koken, je naar het werk te begeven, boodschappen te doen, enz.?

Een andere kijk op het dagelijks leven

Brochure - Een andere kijk op het dagelijks leven

Hoe moet ik mij met een witte stok verplaatsen? Waar kan ik leren om veilig te koken?  Hoe moet ik mijn administratie beheren? Bestaan er hulpmiddelen die mij de dagelijkse taken kunnen helpen vereenvoudigen?

Een andere kijk op opleiding en werk

Brochure - Een andere kijk op opleiding en werk

Zijn er opleidingsmogelijkheden die aangepast zijn aan mijn visuele beperking? Hoe leer ik mij voor te stellen aan een toekomstige werkgever? Wie kan mij helpen om het traject tussen mijn woonplaats en mijn werk uit te stippelen? 

Een andere kijk op vrije tijd

Brochure - Een andere kijk op vrije tijd

Waar kan ik andere blinde of slechtziende personen ontmoeten? Waar vind ik aangepaste gezelschapsspellen terug? 

U wenst graag blinde personen te helpen?

Brochure - U wenst graag blinde personen te helpen

U voelt zich begaan met de moeilijkheden die blinde of slechtziende personen ondervinden? U kan hen helpen door middel van vrijwilligerswerk, een gift (al dan niet bij een speciale gebeurtenis), een legaat, ...

De BrailleBox

Brochure - BrailleBox - Thumb

Oorspronkelijk bestemd voor leerkrachten van het basisonderwijs, maar eveneens gericht naar alle andere geïnteresseerden, laat de BrailleBox toe om de thema’s blind- en slechtziendheid aan te  snijden binnen een groep kinderen of jongeren.

Sensibiliseringscampagne

LMD herkennen kan uw zicht redden

Brochure - LMD

In België worden meer dan 30.000 personen door LMD getroffen, waarvan het merendeel senioren zijn. Een vroegtijdige opsporing laat in sommige gevallen toe de verdere evolutie van de ziekte te vertragen, of heel zelden zelfs het zicht terug te winnen.

Groenten en fruit: ook goed voor de ogen.

Cover van de brochure "Groenten en fruit, ook goed voor onze ogen"

Iedereen weet het: groenten en fruit zijn goed voor de gezondheid. Maar wist u dat ook uw ogen een evenwichtige voeding kunnen waarderen? Dagelijks groenten en fruit eten draagt bij tot hun langdurige goede gezondheid.

Er is nog zoveel moois te zien

Cover van de brochure "U heeft nog zoveel moois te zien"

Ook onze ogen zijn aan ouderdom onderhevig. Senioren vatten dit echter veel te vaak op als iets wat onvermijdelijk is. Er kan echter ook een oogziekte aan de basis liggen van het verlies van het zicht.

Stem voor een gemeente met aandacht voor blinden.

Cover van de brochure "Stem voor een gemeente met aandacht voor blinden"

Iedereen heeft zich wel al eens de vraag gesteld hoe men een blind of slechtziend persoon het best kan helpen. De vrees echter om onhandig te zijn, of zelfs om verkeerd te handelen, remt ons dikwijls af.

Uw talent kan bergen verzetten

Cover van de brochure "Uw talent kan bergen verzetten

Het gedeelte "Uw talent kan bergen verzetten" richt zich rechtstreeks tot de blinde en slechtziende personen en tracht een antwoord te bieden op de vragen die zij hebben wanneer ze zich op de arbeidsmarkt begeven.

Hun kwaliteiten doen u versteld staan!

Cover van de brochure "Hun kwaliteiten doen u verstald staan"

In het gedeelte "Hun kwaliteiten doen u versteld staan" trachten we werkgevers te overtuigen van de competenties en vaardigheden van blinde en slechtziende werknemers en informeren we hen over de bestaande hulpmiddelen en oplossingen.

Gidsen

De vivio-gids

Brochure - Praktische beeldgidsen Vivio

Senioren die blind of slechtziend geworden zijn, kunnen dankzij praktische tips en specifieke hulpmiddelen hun zelfstandigheid behouden. U vindt een overzicht hiervan in de praktische Vivio-gids.