Documentatiecentrum

Heeft u zich al eens vragen gesteld over blind- en slechtziendheid? Hoe krijgt men leeftijdsgebonden maculadegeneratie? Welke gevolgen brengt glaucoom met zich mee? Welke bekende personen waren tevens blind?

Iemand toont een boek aan een persoon met een visuele beperking.

Het Documentatiecentrum beschikt over een ruime hoeveelheid literatuur met betrekking tot het gezichtsvermogen en de visuele handicap. Documenten, monografieën, naslagwerken, tijdschriften, krantenknipsels, enz. staan ter beschikking van iedereen die meer wenst te weten over blind- en slechtziendheid en alles wat hiermee in verband staat.

Het Documentatiecentrum heeft een driedubbele doelstelling:

  • Ziende, slechtziende en blinde personen informeren omtrent de visuele handicap 
  • Blinde en slechtziende personen informeren over een diversiteit aan onderwerpen
  • Een referentiebibliotheek opbouwen die de culturele aspecten van het gezichtsvermogen onder de loep neemt

Blinde of slechtziende personen

Blinde of slechtziende personen kunnen ofwel ter plaatse in het Documentatiecentrum opzoekingen verrichten, of ze kunnen er hun vraag ook telefonisch, per brief of per e-mail kwijt. Het is in het laatste geval belangrijk om het gezochte onderwerp zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Onze bibliothecarissen zullen de nodige opzoekingen verrichten en de documentatie opsturen in het gepaste formaat (grootletterdruk, audioversie).  

Ziende personen

Ziende personen kunnen zich eveneens ter plaatse begeven of een aanvraag richten per telefoon, brief of e-mail in het kader van een opzoeking. Onze bibliothecarissen zullen de nodige opzoekingen verrichten en een lijst werken opsturen die dan ter plaatse kunnen geraadpleegd of ontleend worden. De ontlening is beperkt tot 3 documenten per maand.