Zich scholen en bijscholen

Een blind of slechtziend persoon kan met veel vragen zitten over zijn beroepsleven en de mogelijke wegen die kunnen bewandeld worden. Een goede keuze maken in opleiding, bijkomende vorming of bijscholing, is dus van groot belang. In zijn zoektocht naar zelfstandigheid en persoonlijke ontplooiing kan de Brailleliga de persoon steunen en bijstaan gedurende het hele traject.

Hulp bij studies

Jonge slechtziende persoon aan het werk met een aangepaste computer.

Aanvraag en motiveren van pedagogische hulp bij het VAPH door het MDT van de Brailleliga.