De leefomgeving aanpassen

Wanneer een visueel probleem optreedt of toeneemt, zal een blinde of slechtziende persoon vaak nieuwe vaardigheden moeten aanleren om zelfstandig te kunnen wonen. Dankzij de hulp en ondersteuning van de Brailleliga, waarop je gratis een beroep kan doen, is het mogelijk om veilig en zelfstandig in de thuisomgeving te leven. Om de beoogde zelfstandigheid te verwerven kan de leefomgeving worden aangepast naargelang de behoeften van de persoon.

Een persoon met een visuele beperking raakt een op een kast aangebracht braille-merkteken aan

Ondersteuning bij het aanpassen van de woonst.

Blinde of slechtziende personen die zo zelfstandig mogelijk wensen te leven in hun thuissituatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Brailleliga. Gespecialiseerde begeleiders geven aangepaste adviezen en bieden ondersteuning bij het aanpassen van de woning opdat deze zou beantwoorden aan de behoeften van de bewoner.

Marie-José: Dankzij de reliëfmarkeringen, die de therapeuten van de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven van de Brailleliga bij mij thuis hebben aangebracht, kan ik huishoudelijke taken alleen aan. Voordien durfde ik bepaalde toestellen niet gebruiken waardoor mijn zelfstandigheid beperkt was. Vandaag de dag heb ik opnieuw vertrouwen in mezelf.

Enkele tips

De aanpassing van de leefomgeving verschilt van persoon tot persoon. Toch zijn er enkele algemene tips die in de meeste gevallen van toepassing zijn:

  • Hou de woonst eenvoudig en gestructureerd
  • Leg voorwerpen steeds op dezelfde plaats (sleutels, telefoon, portefeuille, enz.)
  • Markeer voorwerpen d.m.v. verschillen in kleur, grootte of textuur. Bijvoorbeeld op een koffiekan: 1 bolletje = 1 kopje koffie, 2 bolletjes = 2 kopjes koffie.

Soms zijn deze tips al voldoende om de zelfstandigheid van een persoon enorm te vergroten. Meer specifieke raad kan worden gevraagd aan de therapeuten van de Brailleliga.

Koffiezet die met gekleurde bollen is gemarkeerd.