Brochure - BrailleBox

De BrailleBox is een pedagogische kit en kan gratis ontleend worden. Oorspronkelijk bestemd voor leerkrachten van het basisonderwijs, maar eveneens gericht naar alle andere geïnteresseerden, laat de BrailleBox toe om de thema’s blind- en slechtziendheid aan te  snijden binnen een groep kinderen of jongeren.

Download het hier in PDF en RTF versie

Cover van de brochure over de BrailleBox