Video : GSM

Een persoon heeft een GSM in zijn hand.

Als hij op een toets drukt verschijnt op het scherm een bericht in grote leestekens. Tevens wordt het bericht voorgelezen: Bericht. Nieuw bericht. SMS.

De door de persoon getypte tekst verschijnt en wordt op een zodanige manier voorgelezen dat de gelezen woorden aangepast worden tot zij volledig gespeld zijn.

Stem:

"Tekst"

"Albert"

"Gel"

"Geluk"

"Gelukkig"

"Gelukkige"

"Gelukkige verjaardag"

"Kies verzenden"

Op het scherm wordt de voortgang van de verzending zichtbaar.

Stem: "SMS wordt verzonden".

Stem: "Nieuw bericht"

*Einde van het videofilmpje*