Video : Easy phone

Een persoon heeft in de hand een mobieltje met daarop 4 grote toetsen A, B, C en D evenals een groene toets waarop diagonaal een hoorntje is afgebeeld en een rode toets waarop een liggend hoorntje is afgebeeld.

Naast de lettertoetsen staan namen: Peter, Pierre enz.

De persoon drukt tweemaal op de A-toets waarbij de naam "Peter" staat, en éénmaal op het groene hoorntje.

Op het scherm ziet men dat automatisch Peter wordt opgeroepen.

*Einde van het videofilmpje*