Video : De witte mobiliteitsstok

Men ziet een man die met een lange witte stok over het voetpad wandelt. Hij beweegt de stok voor hem van links naar rechts in een aftastende veegbeweging.

Commentaarstem: "De mobiliteitsstok wordt gebruikt door personen met een visuele beperking die stoklooptechnieken hebben aangeleerd. Als de stok op een correcte manier gehanteerd wordt, zal die een duidelijke meerwaarde bieden bij alle verplaatsingen. Hij is plooibaar en reflecterend; de juiste lengte is belangrijk om zaken op tijd te kunnen verifiëren."

De man komt aan op de hoek van de straat.

Hij zegt : "Ik kom hier op de hoek van de straat. Ik vind hier ribbeltegels die mij leiden tot het midden op de rubberen tegels. Die duiden mij aan dat er verkeersverandering is, een verandering in de verkeerssituatie. Ik kan hier naar links en rechtdoor. Ik stap rechtdoor tot aan de noppentegels die mij aanduiden dat ik aan de rand van het trottoir ben. Ik geef even aan aan het verkeer dat ik wil oversteken en dan steek ik de straat over."

De persoon wandelt op het voetpad tot aan het zebrapad. Na een korte pauze steekt hij over.

De man zegt: "Nu kom ik terug aan de rand van het trottoir aan de overkant. Ik heb weer dezelfde ribbeltegels die mij leiden tot de muur en dan ga ik naar links."

Hij stapt langs een klein pad dat naar een bank leidt waar hij door een vrouw wordt opgewacht.

De vrouw zegt: "Ha! Dag Guido. Je bent er. Gemakkelijk gevonden?"

Ze geven mekaar een hand.

De vrouw vraagt: "Hoe is het met de nieuwe stok?"

De man antwoordt: "Heel goed. Nieuwe bezems vegen goed en nieuwe stokken plooien goed.".

Hij plooit zijn stok op en bindt deze vast met een rubbertje.

De vrouw zegt: "Dat gaat al heel soepel."

De man legt de geplooide stok naast hem op de bank.

*Einde van het videofilmpje*