Video : De aangepaste Bancontact

Een man met een donkere bril wandelt over een plein met zijn geleidehond. Hij begeeft zich langs gevels in een overdekte galerij.

Vrouwelijke commentaarstem : 

"BNP Paribas Fortis is de bank voor een wereld in verandering. In die wereld willenmensen zelf bepalen hoe ze zullen bankieren en wanneer en waar. Om maximaalbereikbaar te zijn, maakte BNP Paribas Fortis werk van de multikanalen bank. Onzeklanten kiezen zelf hun favoriete kanaal: soms het kantoor, soms de self, steeds vakervia internet of nu ook via de GSM. En het belangrijkste is: BNP Paribas Fortis wil datiedereen die kanalen vlot kan gebruiken."

De man met de geleidehond komt aan bij het bankkantoor en stapt binnen.

Vrouwelijke commentaarstem: 

"Daarom pakt BNP Paribas Fortis uit met een heuse primeur voor België: de nieuweselfterminal met stembegeleiding. Zo kunnen ook mensen met een visuele beperkingdie uiteraard geen boodschap hebben aan een aanraakscherm, toch vlot geld afhalen.Dat gaat zo."

De man begeeft zich naar een bankautomaat en zet zijn hond ertoe aan te gaan liggen.

Vrouwelijke commentaarstem:

"De self met stembegeleiding is herkenbaar aangeduid met een braillesticker. U plugt uw hoofdtelefoon in de terminal en u stopt uw bankkaart in de gleuf."

Men ziet dit gebeuren: de hoofdtelefoon wordt ingeplugd en de bankkaart wordt in een fel groen verlichte gleuf gestopt.

Vrouwelijke commentaarstem:

"Voor een maximale veiligheid blijft het scherm zwart tijdens de hele verrichting."

Men ziet een zwart scherm.

De persoon staat voor de bankautomaat, zijn hond ligt op de grond.

Vrouwelijke commentaarstem:

"Nu hoeft u enkel gesproken instructies van het toestel te volgen"

Mannelijke commentaarstem:

"Het numerieke toetsenbord bevindt zich onder het scherm, rechts van het alfabetische toetsenbord."

De man tast het apparaat af.

Mannelijke commentaarstem:

"De toets met het cijfer 5 heeft een voelbaar puntje. Rechts van het numerieke klavier zijn er drie toetsen: de bevestigingstoets heeft een cirkel, de toets om te verbeteren heeft een verticale streep of een teken "kleiner dan". De stoptoets heeft een kruis."

De camera is gericht op het numerieke toetsenbord en volgt het aftasten door de persoon. De drie toetsen waarover sprake zijn fel gekleurd in geel, rood en groen.

Mannelijke commentaarstem:

"Via de 8-toets kunt u het volume verhogen, via de 2-toets kunt u het verlagen."

De man test dit uit.

Mannelijke commentaarstem:

"Bevestig nadien met de toets met de cirkel. Voer de 4 cijfers van de pincode in."

Hij toets zijn code in.

Vrouwelijke commentaarstem:

"Zodra u wat ervaring hebt met het verloop van de transactie, kunt u de gesprokeninstructies makkelijk onderbreken met een druk op OK"

Mannelijke commentaarstem:

"Het huidige saldo van uw zichtrekening bedraagt 2.989,24 euro. Voeg het bedrag van de opvraging in en bevestig met de toets met de cirkel."

De man voert deze instructies uit.

Vrouwelijke commentaarstem:

"Bij het intoetsen van het gewenste bedrag vraagt het toestel altijd een bevestiging."

Mannelijke commentaarstem:

"U vroeg 50 euro. Bevestig met de toets met de cirkel. Wijzig met de correctietoets meteen verticale lijn of het teken "kleiner dan" of stop de verrichting via de stoptoets meteen kruis. Verwijder uw kaart en uw bankbiljetten zullen afgeleverd worden. Degeldlade bevindt zich onder het numerieke toetsenbord. Neem de bankbiljetten." 

De man heeft zijn opvraging bevestigd, zijn bankkaart teruggenomen, en tast nu onder het toetsenbord om de geldlade te lokaliseren. Hij neemt de bankbiljetten.

Mannelijke commentaarstem:

"Om een ticket af te drukken, druk op de toets met de cirkel. Indien u geen ticketwenst, druk op de stop-toets met een kruis. De ticketprinter bevindt zich links onderhet scherm. De verrichting is afgelopen. BNP Paribas Fortis dankt u."

Vrouwelijke commentaarstem:

"Klaar? U hoeft nog enkel uw hoofdtelefoon terug te nemen."

De man neemt zijn hoofdtelefoon terug.

*Einde van het videofilmpje*