Video : Brailleschrijfmachine

Een brailleschrijfmachine komt in beeld: de Perkinsmachine.

Een persoon voert een vel braillepapier in de machine en begint op het dikke gele papier te typen.

Commentaarstem: "Dit toestel is een machine om teksten in braille te noteren. Ze bestaat uit 6 toetsen die toelaten de 6 punten van het brailleschrift te vormen, een spatietoets en twee manipulatietoetsen. Hiermee kan dus het braillealfabet geschreven worden evenals andere tekens zoals interpunctie, accenten en dergelijke. In totaal zijn er 63 tekens die door de combinatie van deze toetsen kunnen gevormd worden."

De persoon neemt het vel papier uit de machine, legt het op tafel en begint het brailleschrift te lezen door middel van zijn vingertoppen.

*Einde van het videofilmpje*