Video : Beeldschermloep met voorleestoestel

Een slechtziende persoon zit voor zijn toestel.

Hij zegt: "Ik gebruik een tv-leesloep met spraak omdat het voor mij moeilijk is om kleine tekst en lange tekst te lezen zoals bv. bijsluiters van medicijndozen."

De persoon plaatst een document onder de camera in het toestel. Het beeld wordt op het scherm vergroot en met duidelijk contrast weergegeven. Met de rode regel die op het scherm voorkomt kan de persoon de gewenste tekst opsporen.

Hij zegt: "Met de regel kan ik bepalen welke tekst er moet worden voorgelezen."

Eens de selectie gebeurd is, drukt de persoon op een knop. Een stem weerklinkt : "Aangewezen bij behandeling van verschijnselen van een slijmvliesontsteking die zich voordoet in de vorm van een neusverstopping met hoofdpijn en/of hoge koorts. Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden: overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel."

*Einde van het videofilmpje*