Wat doen wij met uw steun?

In 2017 werden 15.073 personen met een visuele handicap door de Brailleliga geholpen om hun zelfstandigheid te ontwikkelen of te behouden. Hiertoe konden zij geheel gratis een beroep doen op de hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, lesgevers, jobcoaches, bibliothecarissen, …

Zonder de kostbare steun van onze 131 medewerkers, 613 vrijwilligers en de vele personen die de Brailleliga financieel steunen, zou deze dienstverlening niet mogelijk zijn. 

Onze diensten zijn actief binnen drie belangrijke domeinen. Ziehier enkele cijfers van 2017:

Dagelijks leven

 • In 2017 deden 1.130 personen voor de eerste maal een beroep op onze diensten.
 • 3.204 persoonlijke gesprekken vonden plaats met de maatschappelijk assistenten.
 • 880 personen werden ondersteund in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en 466 personen kregen advies bij de aankoop van een technisch hulpmiddel. 
 • In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 151 personen met een visuele handicap.
 • 1.475 personen bezochten BrailleTech.
 • In de BrailleShop werden 153 Daisyspelers aangeboden, vaak met de financiële steun van de Brailleliga en de Nationale Loterij.

Studies en werk

 • 100 studenten werden gevolgd tijdens hun studies.
 • 329 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of behouden van werk.
 • 60,8% van de personen die hun begeleiding hebben voltooid, kenden een succesvolle beroepsintegratie.
 • 229 studiebeurzen werden toegekend.

Vrijetijdsbesteding

 • We telden 5.959 deelnames aan 735 georganiseerde socio-culturele activiteiten. 
 • De Spelotheek noteerde 256 uitgeleende aangepaste spellen. 
 • De Bibliotheek heeft in het totaal 28.358 boeken, waarvan 5.291 in braille, 4.236 in grootletterdruk en 18.831 luisterboeken. Dit vertegenwoordigt een verhoging van 4.390 werken. In 2017 werden 34.465 boeken uitgeleend, waarvan er 8.154 werden gedownload via onze online catalogus.
 • De Omzettingsdienst produceerde voor de Bibliotheek 40 boeken in braille (of 216 boekdelen) en 145 in digitale braille, 8 boeken in grootletterdruk (of 18 boekdelen) en 933 luisterboeken in Daisy-formaat.
 • Het Documentatiecentrum, voor iedereen toegankelijk (zowel voor ziende personen als voor personen met een visuele handicap), groepeert 7.354 documenten met betrekking tot het zicht en de visuele handicap.