Bestendige opdracht

Door op geregelde tijdstippen een bedrag over te maken, kunnen wij beter onze acties en hun financiering plannen. Wanneer u kiest voor een bestendige opdracht, kan u ten alle tijde het bedrag en de frequentie van betaling aanpassen, of de opdracht beëindigen.  

Van zodra het totaalbedrag van uw giften €40 per jaar bereikt of overschrijdt, wordt u automatisch een fiscaal attest overgemaakt.

Een blinde persoon leert zich te verplaatsen met een witte stok.

Via overschrijving

Om een gift op geregelde tijdstippen over te maken, dient u een bestendige opdracht in te voeren.

Dit systeem geeft uw bank de opdracht om maandelijks een door u vastgelegd bedrag over te schrijven ten voordele van de Brailleliga. Op die manier vermijdt u overschrijvingskosten en een verplaatsing naar de bank. Het is een gestructureerde hulp op lange termijn.

Hoe?

Uw gift kan terecht op onderstaand IBAN-nummer, met als vermelding "Gift":

IBAN: BE11 0000 0000 4848
BIC: BPOTBEB1

Bij voorbaat dank voor uw steun!