Informatiedienst voor technische aanpassingen of IDTA.

De snelheid waarmee hulpmiddelen zoals beeldschermloepen, voorleesloepen, voorleestoestellen, vergrotingsprogramma's (al dan niet met spraakondersteuning), spraaksyntheseprogramma's, brailleleesregels, aangepaste (mobiele) telefoontoestellen, enz. evolueren, maakt de keuze van het meest geschikte hulpmiddel voor blinde en slechtziende personen niet makkelijk.

De Informatiedienst voor technische aanpassingen helpt de persoon met een visuele beperking bij het maken van deze keuze door:

  • Inlichtingen te verschaffen omtrent hulpmiddelen.
  • Het adviseren van het meest geschikte hulpmiddel, rekening houdend met de aard van de visuele beperking (en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en beperkingen), alsook de activiteiten die de persoon wenst of dient te verrichten. 
  • Soms kunnen  eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen (zoals bijvoorbeeld optische handloepen, staande loepen met of zonder ingebouwde verlichting, het gebruik van dikke stiften, het aanpassen van de lichtsterkte in lokalen, gebruik van contrasten, ...) volstaan en kan de persoon opnieuw geschreven informatie lezen. Deze eenvoudige hulpmiddelen en aanpassingen zijn evenwel vaak een aanvulling op hoger vermelde hoogtechnologische  hulpmiddelen.
  • De persoon de hulpmiddelen te laten testen in de demoruimte.
  • Informatie te verstrekken aangaande mogelijke financiële tussenkomsten bij de aanschaf van hulpmiddelen, en hulp bieden bij de aanvraag hiervan bij verschillende instanties.
  • Tevens kan de Dienst – indien nodig – optreden als bemiddelaar tussen de persoon met visuele handicap en hulpmiddelenleveranciers.