Revalidatiecentrum HORUS

HORUS is een revalidatiecentrum gespecialiseerd in gezichtsproblemen in het algemeen, en low vision problemen in het bijzonder. Het heeft tot doel de patiënt met een gezichtsprobleem te begeleiden naar het verwerven van een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dit door het aanbieden van een multidisciplinaire begeleiding.

Zo bestaat het multidisciplinair team uit:

  • oogartsen en revalidatieartsen gespecialiseerd in low vision
  • een maatschappelijke assistent
  • orthoptisten
  • therapeuten gespecialiseerd in begeleiding en hulp in het dagelijkse leven
  • therapeuten gespecialiseerd in oriëntatie en mobiliteit
  • specialisten in motorische revalidatie 
  • psychologen

Na een screening door een oogarts, een orthoptist en een maatschappelijk assistent, worden de beperkingen, mogelijkheden en verwachtingen van de cliënt in kaart gebracht, en kan een individueel revalidatieprogramma opgesteld worden. De aanvraag voor revalidatie gebeurt via het ziekenfonds. De cliënt betaalt een minieme bijdrage per tussenkomst van een uur.

HORUS is het enige Brusselse centrum voor functionele revalidatie dat door het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) erkend is voor blindheid en slechtziendheid. Het centrum kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het UKZKF (Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola) en de Brailleliga.  

Klik hier voor meer informatie over het revalidatiecentrum HORUS

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringHet Universitair Verplegingscentrum BrugmannUniversitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola