Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst of GOB

Wanneer iemand te maken heeft (of krijgt) met een visueel probleem, heeft dit gevolg op onder andere het beroepsleven. Goede keuzes maken, zich juist oriënteren, goed voorbereid naar een sollicitatie toestappen, aangepaste opleidingen volgen, zich bijscholen teneinde een job te kunnen behouden, de juiste hulpmiddelen adviseren, de juiste administratieve stappen ondernemen teneinde financiële tegemoetkomingen te verkrijgen, … het zijn allemaal belangrijke aspecten waarmee de persoon met visuele handicap te maken krijgt.

De Gespecialiseerde opleidings- begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) van de Brailleliga, erkend door de VDAB, kan rekenen op een jarenlange expertise op het vlak van opleiding en werk voor personen met een visuele handicap. Het GOB maakt ook deel uit van het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga. 

U kan bij het GOB terecht voor:

  • ondersteuning van werkzoekenden ter voorbereiding op het professionele leven
  • het volgen van een individueel samengesteld opleidingspakket
  • ondersteuning door de jobcoaches tijdens stages op de werkvloer
  • opleidingen op de werkvloer, al dan niet in de vorm van een GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding)
  • ondersteuning en begeleiding van door de VDAB erkende opleidingen, die niet door de Brailleliga worden gegeven
  • bijscholingen en herscholingen
  • aanpassing van de arbeidspost en/of arbeidsgereedschap
  • informeren en begeleiden van de werkgever
  • sensibiliseren van collega's

Logos van ESF, Vlaanderen, VDAB en Europa