Expertisecentrum Visus & Werk

Het Expertisecentrum Visus & Werk adviseert personen met een visuele handicap bij de keuze van een geschikte job, en geeft advies over de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarop blinde en slechtziende personen een beroep kunnen doen.

Het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga is erkend door de VDAB.

Vragen rond werk

In samenspraak met VDAB / GTB (Gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding voor personen met een arbeidshandicap) gaat het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga samen met de persoon met een (vermoeden van) visuele handicap op zoek naar een gepaste opleiding, beroepsactiviteiten en tewerkstelling (al dan niet in het gewoon economisch circuit), dagbesteding. Hiertoe gebruikt het team onderzoeksmethoden en technieken, afgestemd op personen met een visuele handicap. 

Er wordt advies gegeven over tewerkstellingsmaatregelen (b.v. werk in een beschutte werkplaats, arbeidsgereedschap/aanpassing van de arbeidspost, loonkostsubsidie voor de werkgever, …). Gedurende het volledige onderzoeksproces is de betrokkenheid van de persoon met visuele handicap van essentieel belang.

Logos van ESF, Vlaanderen, VDAB en Europa