Nieuws

Een reeks van administratieve vereenvoudigingen.

Tal van administratieve vereenvoudigingen werden ingevoerd voor wat betreft  aanvragen voor vergoedingen , parkeerkaarten, medische attesten van de FOD Sociale Zekerheid, inkomensgarantie voor ouderen, erkenning van mantelzorg en het sociale tarief voor gas en elektriciteit.

BrailleDay: een dagje Technopolis

Een kind experimenteert met statische elektriciteit in Technopolis. Haar haren worden omhoog geduwd.

Dinsdag 28 mei genoten 84 kinderen met een visuele beperking van een dag vol van ontdekkingen in Technopolis tijdens de BrailleDay.