Nieuws

Het einde van de SIS-kaart is in zicht

Vanaf 1 januari 2014 zullen de mutualiteiten geen SIS-kaarten meer verspreiden. SIS-kaarten die gestolen werden, verloren geraakt zijn, of op het eind van hun geldigheidsdatum zijn gekomen, zullen niet meer worden vervangen. Daarenboven zullen de gegevens op de SIS-kaart vanaf 31 oktober 2013 achterhaald en overbodig geworden zijn.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

180 voorzieningen, verspreid over Vlaanderen en Brussel, bieden de mogelijkheid aan om gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Alle personen met een (vermoeden) van handicap, minder- of meerderjarig, kunnen door dit initiatief een beroep doen op 12 begeleidingen per jaar aan huis of in een voorziening. 

Elektrische wagens straks minder stil?

De voorbije jaren is het verkeer alsmaar drukker geworden. Met het toenemen van de drukte is ook het geluidsniveau toegenomen (optrekkende of remmende auto's, motorfietsen, geclaxonneer, sirenes, …). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is verkeerslawaai een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Tal van blinde en slechtziende personen bevestigen trouwens in hun antwoord op onze mobiliteitsenquête dat de drukte en geluidshinder van het verkeer één van de oorzaken is waarom ze zich onveilig voelen bij hun verplaatsingen.

Gratis openbaar vervoer: nuttige informatie.

Ten gevolge van een regeringsbeslissing om de voordelen te verlagen voor 65 plussers die het openbaar vervoer gebruiken, heeft u ons massaal gebeld om te weten of dit ook van toepassing was voor blinde personen. Wees gerust, voor deze personen blijft het openbaar vervoer gratis. Hierna volgt een overzicht van de  huidige situatie.

Mobiliteit: komt er een Europese mobiliteitskaart?

In de verschillende landen van de Europese Unie (EU) hebben personen met een handicap specifieke rechten voor meer mobiliteit en toegankelijkheid. Die rechten gelden soms wel in het land waar men woont, maar niet noodzakelijk in de andere EU-landen. Om daar iets aan te doen, stelde het BDF (Belgian Disability Forum, waar de Brailleliga deel van uitmaakt) 4 jaar geleden het idee van de Europese mobiliteitskaart voor. Met de steun van het EDF (European Disability Forum) wordt het project momenteel op Europees niveau bestudeerd. 

Gaan en staan waar je wil, wanneer je wil en zonder beperkingen. Dat is vrijheid.

Een logo met het opschrift 'Born to be free'.

Gaan en staan waar je wil en wanneer je wil, zonder beperkingen: een mooie invulling van het begrip “mobiliteit”. Jammer genoeg is dit voor personen met een visuele beperking echter verre van evident. Daarom heeft de Brailleliga besloten om haar campagne de Week van de Brailleliga dit jaar te wijden aan de mobiliteit van blinde en slechtziende personen. Ontdek onze campagne op www.weekbrailleliga.be.