Het activiteitenverslag 2022 van de Brailleliga is opnieuw beschikbaar als podcast

Het activiteitenverslag 2022 van de Brailleliga is opnieuw beschikbaar als podcast

De Brailleliga, de referentieorganisatie in België voor dienstverlening aan personen met een visuele handicap, stelt haar activiteitenverslag van 2022 voor op papier, en ook op een originele manier in de vorm van podcasts. De ideale gelegenheid om enkele kerncijfers te onthullen en de visie voor te stellen van haar nieuwe Algemeen directeur, Noëlla Jardin.

Dit jaar is het activiteitenverslag opnieuw beschikbaar als podcast! Ontdek de eerste aflevering van onze reeks van podcasten. Ze zijn beschikbaar op Youtube, Spotify, Amazon, Acast.

Back to normal ? Woord van Noëlla Jardin, Algemeen directeur

Wat waren de hoogtepunten in 2022?

De laatste jaren zijn moeilijk te vergelijken omdat de pandemie onze levens flink door elkaar heeft geschud. Nadat de gezondheidsmaatregelen versoepeld werden, heeft de Brailleliga het fysiek contact opnieuw kunnen hervatten wat broodnodig is voor de begeleiding van personen met een visuele handicap. Toch werden enkele activiteiten op afstand die ontwikkeld werden tijdens de verschillende lockdowns, behouden om blinde en slechtziende personen die minder mobiel of nog wat angstig zijn, te kunnen bereiken. Zo halen we toch nog iets positiefs uit deze moeilijke tijden.

Sommige trends die tijdens de COVID-19-crisis al werden opgemerkt, werden bevestigd. Onder andere de steeds sterker wordende complexiteit van individuele situaties, gelinkt aan een meervoudige handicap gekoppeld aan ouderdom of geaccentueerd door verschillende crisissen (financieel, gezondheid, energie, klimaat…). We spelen hierop in door een multidisciplinaire aanpak van alle diensten van de Brailleliga. We proberen hierbij ook de omgeving te betrekken. Daarom zijn we er trots op dat de eerste Familiedag (oorspronkelijk gepland in 2020) heeft kunnen plaatsvinden in 2022, waarbij de brede entourage van kinderen met een visuele handicap verwelkomd werd.

Waarop bent u trots?

Een andere trend die duidelijker werd tijdens de gezondheidscrisis: de nieuwe technologieën die steeds belangrijker worden in het dagelijks leven van blinde en slechtziende personen en dit bij alle leeftijdscategorieën. De vraag op dit gebied overstijgt vandaag de vraag naar begeleiding in oriëntatie en mobiliteit! De Brailleliga volgt deze trend door de opleiding van haar hulpmiddelenadviseurs te versterken en ervoor te zorgen dat we over adequaat materiaal beschikken. Zo verkregen we de financiële steun van IRISCARE om een expertisecentrum te ontwikkelen. Een mooie erkenning van onze deskundigheid! 

We zijn erin geslaagd om een nieuwe Dienst voor tewerkstelling, Werk+ uit te bouwen. Dit project stelt ons in staat om Nederlandstalige werkzoekenden en werkenden te kunnen blijven begeleiden. De nieuwe Dienst zal ook aan beroepsoriëntering werken. 

Tot slot, juichen wij graag de veerkracht toe van ons personeel en onze vrijwilligers die zich steeds zijn blijven aanpassen en evolueren om personen met een visuele handicap, die de kern van onze zorg vormen, te begeleiden. Twee jaar in lockdown hebben onze manier van werken best wel veranderd. Het telewerken heeft zichzelf blijvend geïntroduceerd en om bij te dragen aan de energiebesparingen werkt de Brailleliga sinds december op vrijdag vanop afstand tijdens de wintermaanden.

Hoe staat het met de rechten voor blinde en slechtziende personen?

De Brailleliga bleef er zeer nauwlettend op toezien dat de verworvenheden niet ondermijnd werden door de gevolgen van de crisis. Ze nam samen met de hele handicapsector deel aan de tussentijdse evaluatie van het Federaal actieplan Handicap van Minister Lalieux. De aanbevelingen voor het Interfederaal Plan Handicap 2023-2030 staan op het punt om te worden neergelegd. We mogen ons verheugen op de invoering van nieuwe adviesraden in het Waals Gewest en binnenkort in de Franse en Duitstalige Gemeenschappen. 

Wat zijn de vooruitzichten voor 2023?

We blijven verdergaan op de ingeslagen paden. Alles lijkt klaar om tegemoet te komen aan de sociologische evolutie van de bevolkingsgroep die wij begeleiden. We zullen ook de nodige aandacht moeten besteden aan het beheer van verschillende crisissen die impact hebben op de economie en vooral op de sociale sector. Back to normal?

Kerncijfers 2022

  • Er werden 16.189 personen met een visuele handicap begeleid door de Brailleliga, onder hen 1040 nieuwe leden in 2022.
  • 520 socioculturele activiteiten werden georganiseerd waarvan 106 via videoconferentie. Deze verzamelden in totaal 4166 personen met een visuele handicap, waarvan 931 vanop afstand deelnamen (veel minder dan in 2021 dankzij de terugkeer naar live activiteiten).
  • 326 aangepaste spellen werden door de Spelotheek uitgeleend. Die telt er nu 596.
  • 51.345 uitleenbeurten bij onze bibliotheek, die in totaal 38.558 boeken telt. 1397 actieve lezers (waarvan 378 nieuwe) doorbladeren de catalogus.
  • 2933 individuele gesprekken werden gehouden door de maatschappelijk assistenten.
  • 1583 personen werden begeleid bij hun vraag naar zelfstandigheid (oriëntatie en mobiliteit, activiteiten van het dagelijkse leven, nieuwe technologieën) en 738 personen kregen advies over de aankoop van aangepast materiaal.
  • In de revalidatiecentra volgden 286 personen met een visuele handicap een revalidatie, ofwel 706 uren therapeutische prestaties. 
  • 286 personen met een visuele handicap werden door de Brailleliga begeleid in hun zoektocht naar of het behoud van werk.
  • 356 studiebeurzen werden toegekend voor het academiejaar 2021-2022 dankzij de Nationale Loterij en het Fonds Ouvry.

Ontdek hier het activiteitenrapport in PDF

Het verslag is ook beschikbaar in audioversie op aanvraag.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.