Lion Francout Prijs 2022

Lion Francout Prijs 2022

Het is vandaag 3 december, de internationale dag van personen met een handicap. Bij deze gelegenheid willen we graag Vincent Snoeck feliciteren, de laureaat van de Lion-Francout Prijs 2022.

Elk jaar reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn/haar moed en doorzettingsvermogen de moeilijkheden gelinkt aan de handicap heeft overwonnen en zich heeft ingezet en iets betekent voor de samenleving. 

Vincent Snoeck is afkomstig van Landenne en heeft sinds zijn 6 jaar een visuele aandoening. Zijn zicht ging geleidelijk aan achteruit, tot hij op 26-jarige leeftijd volledig blind werd.

Aanvankelijk was hij leraar en na verschillende omscholingen werd hij in 2016 directeur van het bureau ‘ATINGO’ (voorheen ‘GAMAH’), een studiebureau dat erkend is als sociaal innovatiebedrijf ten dienste van personen met een handicap.

Hij richtte in 2006 de vzw ‘Singulier Pluriel’ op, die aan de wieg staat van ‘Autonomies’, een beurs voor en over personen met een handicap. In 2010 richtte hij de vzw ‘Access-i’ op, die informatie verstrekt over de toegankelijkheid van plaatsen en evenementen voor personen met een handicap.

Denk je, net als Vincent, dat je een parcours hebt afgelegd die deze prijs waardig is? Dan kan je vanaf vandaag je kandidatuur indienen, en uiterlijk vóór 1 mei 2023.

Alle personen die 100% blind zijn mogen zich kandidaat stellen voor de prijs ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging. Ze moeten al minstens 10 jaar in België wonen en minstens 5 jaar de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaten moeten dankzij hun moed een activiteit hebben gedaan die getuigt van hun doorzettingsvermogen om hun visuele handicap te overwinnen en zichzelf op die manier nuttig  maken voor de samenleving. 

De kandidaturen mogen aangereikt worden door derden. Alle niet-beloonde sollicitaties blijven geldig voor de volgende jaren, voor zover de belanghebbende ze telkens weer bevestigt via een brief geadresseerd aan Lion-Francout Prijs. Laureaten mogen niet opnieuw deelnemen. 

Voor nieuwe kandidaten volstaat het om een brief te sturen naar de Lion-Francout Prijs. Deze brief moet verplicht volgende bijlagen bevatten:  

  • Recent uittreksel uit het strafregister
  • Een kopie van de identiteitskaart.
  • Diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen over de activiteiten van de kandidaat.
  • Een geneeskundig attest van de oogaandoening.
  • Alle andere stukken die de kandidaat nuttig acht voor de sollicitatie.

Alle kandidaturen moeten vóór 1 mei 2023 worden verstuurd naar: 

Lion-Francout Prijs

c/o de Heer André Loumayé

Vogelzanglaan, 71

1150 Brussel

lion francout prijs 2022
Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.