Lion-Francout prijs 2021

*

Elk jaar reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn/haar moed en doorzettingsvermogen de moeilijkheden gelinkt aan de handicap heeft overwonnen en zich heeft ingezet en iets betekent voor de samenleving. 

Alle personen die 100% blind zijn mogen zich kandidaat stellen voor de prijs ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, handicap, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging. Ze moeten al minstens 10 jaar in België wonen en minstens 5 jaar de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaten moeten dankzij hun moed een activiteit hebben gedaan die getuigt van hun doorzettingsvermogen om hun visuele handicap te overwinnen en zichzelf op die manier nuttig  maken voor de samenleving. 

De kandidaturen mogen aangereikt worden door derden. Alle niet-beloonde sollicitaties blijven geldig voor de volgende jaren, voor zover de belanghebbende ze telkens weer bevestigt via een brief geadresseerd aan Lion-Francout Prijs. Laureaten mogen niet opnieuw deelnemen. 

Voor nieuwe kandidaten volstaat het om een brief te sturen naar de Lion-Francout Prijs. Deze brief moet verplicht volgende bijlagen bevatten:  

  • Recent uittreksel uit het strafregister
  • Een kopie van de identiteitskaart.
  • Diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen over de activiteiten van de kandidaat.
  • Een geneeskundig attest van de oogaandoening.
  • Alle andere stukken die de kandidaat nuttig acht voor de sollicitatie.

Alle kandidaturen moeten vóór 1 mei 2021 worden verstuurd naar: 

Lion-Francout Prijs

c/o de Heer André Loumayé

Vogelzanglaan, 71

1150 Brussel

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.