Wereld Braille Dag

*
Op 4 januari, de geboortedag van Louis Braille, vieren we Wereld Braille Dag. Elk jaar maakt de Brailleliga dankbaar gebruik van deze dag om het brailleschrift extra in de kijker te zetten.  Niet alleen trekt Manneken Pis dan zijn uniform van blinde schooljongen aan, in 2021 zijn er ook de LEGO® Braille Bricks.
In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, is braille geen taal, maar een schrijfsysteem van zes punten in reliëf uitgevonden door Louis Braille. Het systeem is uniek en ongeëvenaard en biedt blinde en slechtziende personen de mogelijkheid om zich open te stellen voor de wereld. Bovendien is braille vandaag nog steeds relevant omdat het mee evolueert met de nieuwe communicatiemiddelen en -technologieën. Het brailleschrift is namelijk compatibel met de moderne technologie, zoals computers en smartphones. Dankzij de brailleleesregel kunnen braillisten bijvoorbeeld ook teksten lezen die op een scherm verschijnen. 
Soms wordt braille als iets ouderwets en onnodig beschouwd, en wordt het daarom ook minder aangeleerd. Ten onrechte, want voor blinde en slechtziende kinderen is braille het hulpmiddel bij uitstek om te leren lezen, schrijven en de spelling van een taal te leren beheersen. Dat bevordert hun zelfstandigheid en maakt veel informatie toegankelijk. 

Nieuw: LEGO® Braille Bricks

Om blinde en slechtziende kinderen een duwtje in de rug te geven, en hen te helpen om op een plezante manier braille te leren, ontwikkelde de LEGO Foundation LEGO® Braille Bricks. Elk blokje in de toolkit heeft de vorm van de gewone blokjes, maar de noppen op de blokjes zijn zo gerangschikt dat ze overeenkomen met de cijfers en de letters van het braillealfabet. De LEGO® Braille Bricks bieden zo heel wat nieuwe mogelijkheden om blinde en slechtziende kinderen warm te maken om braille te leren in een plezierige, ongedwongen tactiele omgeving.
Net zoals de Brailleliga gelooft LEGO in spelenderwijs leren, ongeacht je situatie. Dankzij de LEGO® Braille Bricks leren blinde en slechtziende kinderen om spelenderwijs tal van vaardigheden verder te ontwikkelen:
  • Creativiteit: ideeën bedenken, uitdrukken en omzetten in realiteit door middel van de creaties.
  • Fysiek: beweging en ruimte begrijpen door sensorisch-motorische vaardigheden te oefenen. 
  • Sociaal: samenwerken, communiceren en de perspectieven van anderen leren begrijpen door ideeën uit te wisselen en regels vast te leggen.
  • Cognitief: geconcentreerd, probleemoplossend en flexibel leren denken door effectieve strategieën te ontwikkelen om oplossingen te vinden.
  • Emotioneel: leren omgaan met emoties, ze leren begrijpen en uitdrukken door zelfbewustzijn op te bouwen en met impulsen om te leren gaan. Leren om gemotiveerd en zelfverzekerd te blijven bij moeilijkheden.
Al deze vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling van ieder kind. De LEGO® Braille Bricks zijn dus een extra tool die aangereikt wordt aan blinde en slechtziende kinderen opdat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Dat kan de Brailleliga alleen maar toejuichen, vandaar dat Brailleliga de officiële partner is van de LEGO Foundation in België.
De Brailleliga zal alle scholen en andere plaatsen waar   braille aangeleerd wordt, contacteren om de LEGO® Braille Bricks toolkits te overhandigen en hen te begeleiden. 
Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.