België voor de VN voor de rechten van personen met een handicap

het logo van de VN

Op 29 maart 2019 kwam het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap bijeen om een vragenlijst op te stellen. Via deze vragenlijst willen ze bij de Belgische regeringen polsen welke vorderingen het land heeft geboekt bij de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 

Voor deze gelegenheid ontving het Comité een delegatie van het BDF (Belgian Disability Forum), UNIA (Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen) en GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap). Deze drie delegaties bereidden in overleg de bijeenkomst voor om op een coherente manier te communiceren en om de realiteit van het leven van personen met een handicap in België waarheidsgetrouw mee te geven.

Nadien stelde het Comité op 30 april 2019 een lijst, in de vorm van 70 vragen, met te behandelen onderwerpen op. Deze lijst kunt u raadplegen door op deze link te klikken (in het Engels). 

De vragen van de leden van het Comité hebben betrekking op de meeste aspecten van het leven van personen met een handicap in België. Zij zijn bestemd om hen in staat te stellen de geboekte vooruitgang sinds 2014 al dan niet te beoordelen. Deze vragen richten zich op:

 • Het vergemakkelijken van de persoonlijke mobiliteit van mensen met een handicap in alle aspecten van het leven, met inbegrip van individuele steun en aanpassing van de omgeving;
 • Bestrijding van belemmeringen en discriminatie bij de aanwerving en op de werkplek, met inbegrip van gevallen waarin redelijke aanpassingen ontbreken;
 • Tekortkomingen bij de verzameling en het gebruik van statistieken over handicaps;
 • De modaliteiten voor de raadpleging van organisaties voor personen met een handicap en hun deelname aan besluitvormingsprocessen met betrekking tot personen met een handicap;
 • De effectieve tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake gelijke kansen;
 • De situatie van personen van wie het verzoek om erkenning van een handicap wordt ingediend nadat zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt;
 • Het probleem van de wachtlijsten voor mensen die een dienst of interventie van het type ‘gepersonaliseerd budget’ willen verkrijgen;
 • Problemen in verband met de versnippering van rechten tussen verschillende machtsniveaus;
 • Belemmeringen voor de uitvoering van inclusief onderwijs;
 • De belemmeringen voor de ontwikkeling van positieve oplossingen om uit het ‘institutionele model’ te geraken;
 • De moeilijkheid om wetgeving in te voeren om de toegankelijkheid in brede zin daadwerkelijk te verbeteren.

België heeft nu één jaar de tijd om deze 70 vragen te beantwoorden, de deadline is dus 30 april 2020.

Nadien volgt een constructieve dialoog. Deze is gepland is voor 2020 of later. Het maatschappelijk middenveld (BDF, UNIA en GRIP) zal de kans krijgen om te reageren op het rapport van België. Zo is het waarschijnlijk dat ons land als antwoord op sommige vragen bestaande wetteksten zal benadrukken. Het maatschappelijk middenveld kan dan tegenargumenten aanhalen op basis van de praktijk.

Momenteel coördineren het BDF en de adviesraden - waarvan de Brailleliga lid is - hun werkzaamheden om de vragen van de deskundigen zichtbaar te maken en te proberen de politieke prioriteiten van de volgende parlementen en regeringen te sturen.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.