Activiteitenverslag 2018

Cover van de activiteitenverslag

Het activiteitenverslag 2018 van de Brailleliga werd voorgesteld en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering op 26 april 2019. Het volledige verslag is te raadplegen hier. Laten we de belangrijkste punten, op basis van onze vier missies, op een rijtje zetten. 

Missie nr. 1: Blinde en slechtziende personen helpen om hun zelfstandigheid te vergroten en hun integratie in de maatschappij te bevorderen

In 2018 werden 15.536 personen met een visuele handicap geholpen door de Brailleliga met als doel hun autonomie te ontwikkelen of te behouden. In dit kader kregen zij gratis hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, lesgevers, jobcoaches, bibliothecarissen, enz. 

Verdeling van de geholpen personen in 2018 per leeftijdscategorie

Grafiek met de verdeling van de geholpen personen
Dagelijks leven

Te kampen krijgen met blind- of ernstige slechtziendheid haalt het dagelijks leven overhoop: de persoon verliest aanknopingspunten, ondervindt moeilijkheden bij het aankleden, koken, zich verplaatsen, enz. De Brailleliga begeleidt personen met een visuele handicap gratis bij het (terug)vinden van hun zelfstandigheid gedurende heel hun leven. 
Om haar expertise aan een zoveel mogelijk blinde of slechtziende personen ter beschikking te kunnen stellen op een multidisciplinaire basis, beheert de Brailleliga in samenwerking met het UVC Brugmann en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het centrum voor functionele revalidatie HORUS. In 2018 konden 172 personen met een visuele handicap er terecht voor revalidatie. Onze organisatie heeft ook samenwerkingen met andere ziekenhuizen ontwikkeld, meer bepaald met het revalidatiecentrum van het UZ Leuven en het UZ Gent. 
In 2018 hebben 1543 personen BrailleTech bezocht! Deze grote jaarlijkse hulpmiddelenbeurs, georganiseerd door de Brailleliga, laat personen met een visuele handicap toe hulpmiddelen te ontdekken, te testen en te vergelijken. Ze maakten er ook kennis met de nieuwigheden op de markt. 
1003 personen werden ondersteund in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en 390 personen kregen advies bij de aankoop van een hulpmiddel. 

Studie en werk

School, studies en de zoektocht naar een job zijn essentiële stappen in de opbouw van een persoonlijke, professionele en sociale toekomst. Het vraagt een grote inspanning van personen met een visuele handicap om deze stappen te zetten. Niet alleen fysiek en mentaal, maar vaak ook financieel wanneer zij aangepast materiaal dienen aan te kopen. Ook hiervoor staat de Brailleliga aan hun zijde gedurende hun school- en professioneel parcours. 
Zo hebben 188 leerlingen en studenten een studiebeurs ontvangen voor het academiejaar 2017-2018, dankzij de steun van de gulle schenkers van het Ouvry Fonds. Bovendien werden 84 studenten opgevolgd tijdens hun studies en werden 294 personen begeleid bij hun professioneel project door de jobcoaches van de Brailleliga. Deze ondersteuning is veelzijdig: informatie, voorbereiding van sollicitatiegesprekken, aanpassing van de werkplek, vormingen aangepast aan de handicap, bureautica, gebruik van tablets, smartphones, vergrotingssoftware, brailleleesregels, enz. 
Werkgevers kunnen zelf ook een beroep doen op de jobcoaches voor informatie over de professionele vaardigheden van kandidaten met handicap, de mogelijke technische aanpassingen, de overheidsbijdrage in de loonkosten, enz. Ook kunnen er sensibiliseringssessies georganiseerd worden voor de collega’s van de blinde of slechtziende persoon zodat zij de impact van een visuele handicap beter leren begrijpen. 

In welke sector hebben personen met een visuele handicap werk gevonden of behouden?

Grafiek met de sectors
Vrijetijdsbesteding

Lezen, een museum bezoeken, op zeekamp gaan, deelnemen aan workshops schilderen, make-up,… Dit zijn enkele voorbeelden van ludieke en creatieve activiteiten die helpen om het isolement te doorbreken, (nieuwe) personen te ontmoeten, bij te leren en te ontspannen. 
Wat er zoal op het programma stond: een bezoek aan Pairi Daiza, in de voetsporen van Magritte in hartje Brussel, de tuinen van Annevoie met een mooie boottocht op de Maas, de kerstmarkt in Brugge, de Scladina-grot in Andenne,... en dat is niet alles! Onze leden konden ook genieten van een mooi verblijf in het Groothertogdom Luxemburg. Verschillende activiteiten werden voorzien voor adolescenten en kinderen met een visuele handicap. Tijdens de BrailleDay hebben 114 kinderen tijdens een aangepast bezoek Autoworld en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis ontdekt. In juli verbleven 16 blinde en slechtziende kinderen in Oostende. Tijdens deze
zelfstandigheidsstage leerden zij op een speelse manier hun zelfstandigheid vergroten, wat zeer belangrijk is voor hun integratie in de maatschappij. Voor de 16- tot 25-jarigen werd een Sensatiedag georganiseerd die hen deze keer naar het circuit van Spa-Francorchamps leidde voor een rondje op de piste!
Ook lezen is een goede manier om zich te ontplooien. Daartoe stelt onze Bibliotheek gratis boeken in braille, grootletterdruk, in luister- of in reliëfvorm ter beschikking. Onze Bibliotheek is de grootste aangepaste bibliotheek in Franstalig België, met een catalogus van meer dan 30.000 boeken en 1253 actieve lezers. In 2018 werden er 35.006 boeken ontleend, waarvan een kwart zijn gedownload via onze website. Dit is een gemiddelde van 95 uitgeleende boeken per dag! Voor de Nederlandstalige lezers werken we nauw samen met de Luisterpuntbibliotheek.
In 2018 heeft de Spelotheek haar verzameling verder uitgebreid en beschikt ze vandaag over 457 aangepaste spellen.

Missie nr. 2: Vertegenwoordiging en lobbyen

De Brailleliga verdedigt de rechten en de belangen van personen met een visuele handicap op verschillende beleidsniveaus:
  • De Brailleliga verzekert een actieve vertegenwoordiging in 29 raadgevende en besluitvormende instanties. 
  • Een project van gestructureerd overleg is eindelijk van start gegaan en moet tegen eind december 2020 afgerond zijn. De Brailleliga hecht hier veel belang aan en neemt actief deel aan de stuurgroep van dit project. 
  • De Brailleliga is eveneens lid van de Braille Autoriteit, waarin Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen samenwerken om breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandstalige taalgebied. 
  • Op Europees niveau heeft de Brailleliga de acties van de European Blind Union voor blinde en slechtziende personen ondersteund, waaronder een sensibilisering van de Europese volksvertegenwoordigers rond de richtlijn voor toegankelijkheid.
  • In België ontvangen ouderen die blind of slechtziend worden na 65 jaar, nog steeds geen financiële hulp voor de aankoop van bepaalde hulpmiddelen (beeldschermloep, aangepaste telefoon, Daisy-speler, sprekende rekenmachine, enz.). Om oplossingen te vinden voor deze onrechtvaardige situatie, blijft de Brailleliga zich verder inzetten bij de bevoegde ministers.
  • Samen met andere verenigingen heeft de Brailleliga de voogdijministers geïnterpelleerd opdat personen met een handicap zouden vertegenwoordigd zijn in de nieuwe Instelling van Openbaar Nut (ION) Iriscare in het Brussels gewest. De Brailleliga interpelleerde ook de Waalse minister en parlementsleden in verband met de « assurance autonomie ». De Brailleliga schenkt zeer veel aandacht aan het behoud van de toegekende financiële hulp aan ouderen met een handicap.
  • Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 heeft de Brailleliga haar memorandum de politieke wereld ingestuurd. De tekst bevat veel aanbevelingen om van elke gemeente een meer inclusieve plaats te maken voor personen met een visuele handicap. 

Missie nr. 3: Informeren en sensibiliseren

Voor de verspreiding van informatie over de visuele handicap maakt de Brailleliga gebruik van verschillende kanalen: website, sociale media, driemaandelijks tijdschrift De Witte Stok, nieuwsbrieven, enz. 
Om het publiek te sensibiliseren over de visuele handicap, organiseert de Brailleliga geleide bezoeken in de hoofdzetel en in het BrailleMuseum voor scholen, voor verenigingen en voor andere geïnteresseerde groepen. Door deze bezoeken leert het publiek de wereld van de visuele handicap beter begrijpen en ontdekt het de grote diversiteit aan diensten die door onze vereniging worden aangeboden. 
De Brailleliga is ook aanwezig op evenementen zoals de Nationale feestdag, de Foire du Livre, de 20 km door Brussel, het Irisfeest, Autonomies à Namur, Health & Care in Gent, Low Vision Beurs in Hasselt, Leuven Autovrij, enz.

Missie nr. 4: Oogheelkundig onderzoek steunen

De Stichting voor de blinden, de stichting van openbaar nut van de Brailleliga, beslist om het onderzoek via het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie) te blijven steunen. Zij wordt hierin bijgestaan door een Wetenschappelijk Comité. In dit comité zetelen professoren oogheelkunde van de 9 universiteiten van het land, onder het voorzitterschap van professor Jean-Jacques De Laey. In 2018 werden, naar aanleiding van de reorganisatie van de gebrachte hulp door FRO, fondsen verzameld om vanaf 2019 niet alleen het fundamenteel onderzoek te steunen, maar ook klinische studies. 
Deze verschillende missies hadden niet vervuld kunnen worden zonder de inzet van onze 134 medewerkers en 597 vrijwilligers, de steun van onze vele schenkers en de deelnemers van onze Tombola, alsook de bijdragen van verschillende bedrijven en de subsidiërende instanties. Van harte bedankt iedereen! 
Wist je dat de Brailleliga voor 85% gefinancierd wordt door publieke steun? Slechts 15% van onze behoeften worden gedekt door subsidies. 
Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.