Nieuws Archive

Activiteitenverslag 2018

Cover van de activiteitenverslag

Het activiteitenverslag 2018 van de Brailleliga werd voorgesteld en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering op 26 april 2019. Laten we de belangrijkste punten, op basis van onze vier missies, op een rijtje zetten.

Elektrische steps: een gevaar?

Een slechtziende man die door een step geblokkeerd is

Zoals elk jaar wordt de Week van de Mobiliteit in september gehouden. Het is nu al een gelegenheid om de balans op te maken van een relatief nieuw fenomeen in het steeds groter wordende aanbod van alternatieve mobiliteit: gedeelde elektrische steps, die vooral in Brussel aanwezig zijn en ook in andere grote Belgische steden. 

Blinde en slechtziende kiezers stemmen zelfstandig

een rood potlood en een verkiezingsfiche

Net als bij de vorige gemeentelijke en Vlaamse verkiezingen is er bij de komende Europese, federale en regionale verkiezingen opnieuw het pilootproject met de audiomodule waardoor blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen, met behoud van het stemgeheim. We bezorgen je graag alle informatie hiervoor.