Lion-Francout prijs 2019

Close-up certificaat Lion-Francout prijs.

Elk jaar reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blind persoon die door zijn/haar moed, activiteiten en morele kwaliteiten de moeilijkheden van zijn handicap heeft overwonnen en zich ten bate van de maatschappij zo verdienstelijk mogelijk heeft gemaakt. 

Alle mensen die 100% blind zijn mogen zich kandidaat stellen voor de prijs. Ze moeten al minstens 10 jaar in België wonen en minstens 5 jaar de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaturen mogen aangereikt worden door derden. Alle niet-beloonde sollicitaties blijven geldig voor de volgende jaren, voor zover de belanghebbende ze telkens weer bevestigen via een brief geadresseerd aan Lion-Francout Prijs. Laureaten mogen niet opnieuw deelnemen. 

Voor nieuwe kandidaten volstaat het om een brief te sturen naar de Lion-Francout Prijs. Deze brief moet verplicht volgende bijlagen bevatten: 

  • Een officieel getuigschrift van zedelijk gedrag met recente datum.
  • Een kopie van de identiteitskaart.
  • Diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen over de activiteiten van de kandidaat.
  • Een geneeskundig attest i.v.m. het ooggebrek.
  • Alle andere stukken die de kandidaat nuttig acht voor de sollicitatie. 

Alle kandidaturen moeten vóór 1 mei 2019 worden verstuurd naar:
Lion-Francout Prijs, c/o de Heer J.M. Piret, Tortelduivenlaan 9, 1150 Brussel.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.