Prijs Lion-Francout 2018

Kim Bols, de winnaares van de Prijs Lion-Francout 2014 © Patrick Rahier

Jaarlijks reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn moed en activiteiten de bezwaren van zijn handicap te boven komt en zich op die manier voor de maatschappij verdienstelijk maakt.

Alle mensen die 100% blind zijn mogen zich kandidaat stellen voor de prijs, zonder onderscheid van ras, geslacht of politieke overtuiging. Ze moeten al minstens 10 jaar in België wonen en minstens 5 jaar de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaturen mogen aangereikt worden door derden.

Alle niet-beloonde kandidaturen blijven geldig voor de volgende jaren, voor zover de belanghebbenden ze telkens weer bevestigen via een brief geadresseerd aan “Lion-Francout Prijs”. Laureaten mogen niet opnieuw deelnemen.

Om je kandidaat te stellen, volstaat het een brief te sturen naar de Prijs Lion-Francout, samen met volgende documenten:

  • een recent officieel getuigschrift van zedelijk gedrag
  • een fotokopie van je identiteitskaart
  • een geneeskundig attest betreffende de oogaandoening
  • diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen i.v.m. de activiteit van de kandidaat
  • alle andere stukken die de kandidaat gunstig acht voor zijn kandidatuur

De kandidaturen dienen vóór 1 mei 2018 toe te komen bij:

Lion-Francout Prijs
c/o de Heer J.M. Piret
Tortelduivenlaan 9
1150 Brussel.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.