Memorandum van de Brailleliga : zeven stappen naar sociale inclusie

*

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, grijpt de Brailleliga de kans om een memorandum uit te sturen naar de Belgische partijvoorzitters en gemeenten. De tekst bestaat uit enkele aanbevelingen om elke gemeente meer gastvrij en toegankelijk te maken voor personen met een visuele handicap. De internationale dag van personen met een handicap op 3 december is voor ons het moment bij uitstek om deze aanbevelingen met u te delen.

Een blinde persoon glimlacht terwijl ze een witte stok vasthoudt.

Op dit moment bereiden de politieke partijen zich volop voor op aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Opdat hun toekomstige partijprogramma's rekening houden met de behoeften van blinde en slechtziende personen, deelt de Brailleliga haar bezorgdheid hierrond in haar nieuw memorandum.

Raadpleeg het memorandum 2018 van de Brailleliga.

In overleg met een groep blinde en slechtziende personen, stelde de vereniging een tekst op met enkele aanbevelingen om het leven van personen met een visuele handicap te vergemakkelijken in hun gemeente. Om de belangen van blinde en slechtziende personen te behartigen en onze gemeenten meer inclusief te maken, is het belangrijk op elk niveau aandachtig te werk te gaan in alle domeinen van het leven. Het memorandum omvat volgende zeven punten:

  • Het onthaal van personen met een handicap
  • Deelname aan het publieke en politieke leven
  • Toegankelijkheid van openbare gebouwen en mobiliteit
  • Schoolgaande jeugd met een visuele handicap
  • Werknemers met een visuele handicap
  • Senioren met een visuele handicap
  • Logement

Elk punt werd uitvoerig besproken met blinde en slechtziende burgers van alle leeftijden, afkomstig uit zowat heel België. Ze kregen de kans hun klachten en de voor hen noodzakelijke verbeteringen uit de doeken te doen, zodat ze hun autonomie beter kunnen behouden in hun gemeente en gemakkelijker beroep kunnen doen op haar diensten. 

De Brailleliga vraagt dan ook dat gemeenten hun personeel sensibilliseren zodat blinde en slechtziende personen kunnen genieten van aangepast onthaal en begeleiding. Jammer genoeg worden personen met een visuele handicap nog te vaak aan hun lot overgelaten. Wegbeschrijvingen als “Hiervoor moet u op de 2de verdieping zijn, in lokaal 38”, zonder enige andere aanwijzing of begeleiding, zijn de dag van vandaag schering en inslag. Daarnaast wordt in openbare ruimten ook te weinig aandacht besteed aan de mobiliteit van blinde en slechtziende personen. Goed onderhouden en verlichte voetpaden zonder hindernissen of hondenuitwerpselen, verkeerslichten met geluidssignaal op aanvraag, een duidelijke en doeltreffende signalisatie van wegenwerken en vrijgemaakte gidslijnen zijn van vitaal belang voor de mobiliteit en de veiligheid van de blinde of slechtziende weggebruikers.

De Brailleliga hoopt dat de politieke partijen positief zullen reageren op deze oproep en dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het leven van alle burgers verder zullen verbeteren. Zo hopen we samen tot een meer inclusieve maatschappij te komen, waar we ons inzetten om het leven van personen met een visuele handicap te vergemakkelijken, met respect voor de noden en de ontwikkeling van eenieder.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.