Betaling tegemoetkomingen hulp aan bejaarden in Vlaanderen

Behandelt u regelmatig THAB-dossiers voor wie in Vlaanderen woont? Dan weet u ongetwijfeld dat de bevoegdheid hiervoor sinds januari 2017 werd overgedragen aan de Vlaamse Sociale Bescherming, waardoor de zorgkassen het eerste contactpunt worden voor vragen over uw THAB-dossiers. De FOD Sociale zekerheid is in deze dossiers enkel nog bevoegd voor de erkenning van de handicap (medisch luik).

Vóór augustus 2017 deed de FOD Sociale Zekerheid nog de betaling voor alle Vlaamse THAB-dossiers. Vanaf september nemen de zorgkassen de betaling over.

De zorgkassen zijn het eerste contactpunt voor vragen over THAB-dossiers in Vlaanderen. De FOD Sociale zekerheid is in deze dossiers enkel nog bevoegd voor de erkenning van de handicap (medisch luik).

Wat wijzigt er vanaf september ?

  • De betaling van de THAB-dossiers in Vlaanderen gebeurt vanaf september door de zorgkassen voor THAB-dossiers die al werden uitbetaald en waarin geen onderzoek loopt.
  • De zorgkassen voeren de betalingen van de Vlaamse THAB-dossiers uit rond de 25ste van elke maand, net zoals de FOD dat doet voor de andere tegemoetkomingen. Er wijzigt niets aan het uitbetaalde bedrag.
  • De FOD is niet langer het aanspreekpunt voor vragen over betalingen THAB-dossiers.
  • In Handiweb (applicatie FOD) zal de recentste informatie over het THAB-dossier niet meer zichtbaar zijn. De informatie wordt immers vanuit onze software gemigreerd naar de databanken van de zorgkassen. Er bestaat aan Vlaamse kant geen centrale databank zoals Handiweb. Bij vragen over dossiers moet u dus contact opnemen met de betrokken zorgkas.

In sommige gevallen zal iemand na september nog een betaling van de FOD ontvangen:

  • Voor nieuwe dossiers waarin nu nog een eerste beslissing moet genomen worden, zal de FOD de eerste uitbetaling doen wanneer iemand recht heeft op een THAB. Ook de eventuele achterstallen in deze dossiers worden betaald door de FOD. Na die eerste betaling door de FOD, gebeuren de volgende maandelijkse betalingen door de zorgkas.
  • Voor bestaande dossiers waarin nu nog een herziening moet beslist moet worden, zal de FOD na die beslissing nog één keer het (al dan niet aangepaste) THAB-bedrag uitbetalen.
  • Hierna worden de maandelijkse betalingen overgenomen door de zorgkas.

Voor integratietegemoetkomingen (IT) en inkomensvervangende tegemoetkomingen (IVT) verandert er niets: De FOD blijft verantwoordelijk voor de betaling.

Ook THAB-dossiers voor wie in Wallonië of Brussel woont blijven voorlopig verder uitbetaald worden via de FOD Sociale Zekerheid.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.