Wat is de maximumfactuur (MAF)?

*

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terug. Er bestaan vier types, met elk hun eigen berekening.

Normaal gezien hoef je niets te doen en krijg je de juiste MAF toegepast. Maar indien je gezinsinkomen is gedaald, bijvoorbeeld door langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, moet je aan je ziekenfonds vragen om je dossier opnieuw te bekijken op basis van je huidige inkomsten en om eventueel het toegepaste maximumbedrag aan te passen.

Er zijn 4 types van maximumfactuur (MAF), met elk hun eigen berekening van het maximumbedrag aan persoonlijke aandelen dat je moet bereiken om er recht op te hebben.

Inkomens-MAF.

De inkomens-MAF is een systeem waarvoor iedereen in aanmerking komt. Bij dit type MAF is het maximumbedrag variabel: het hangt af van je netto belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar eerder (bv. voor de MAF 2016 houden we rekening met het inkomen van 2013). Hoe hoger het  gezinsinkomen, hoe hoger het totale maximumbedrag (= bedrag van al je gezinsleden samen). De Inkomensschijven en maximumbedragen vind je terug op de website van het riziv (www.riziv.fgov.be).

De sociale MAF.

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan heb je in principe recht op de sociale MAF. Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. Het totale maximumbedrag van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet, is 450 EUR.

De MAF voor een kind jonger dan 19 jaar.

Voor kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming. Ook bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. Het maximumbedrag (= bedrag van je kind individueel) is 650 EUR, ongeacht je gezinsinkomen.

De MAF chronisch zieken.

Uw totale maximumbedrag is dit jaar 100 EUR lager wanneer:

  • Het totaal aan persoonlijke aandelen (remgelden) van een van je gezinsleden gedurende de 2 voorgaande kalenderjaren telkens minimum 450 EUR was.
  • Wanneer een gezinslid tijdens het lopende kalenderjaar het statuut ‘chronische aandoening’ kreeg.

Die verlaging is van toepassing op de inkomens-MAF, de sociale MAF en de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar.

De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij. Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald. Is het plafondbedrag bereikt en haal je in dejeapotheekgeneesmiddelen die in aanmerking komen voor de maximumfactuur? Dan moet je in de apotheek geen remgeld meer betalen. Dit wordt automatisch afgerekend tussen apotheker en ziekenfonds.

Statuut chronische aandoening

Personen met een chronische aandoening die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op het statuut chronische aandoening. Het wordt automatisch toegekend.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.