Persoonsvolgend budget aanvragen

*

Het persoonsvolgend budget (PVB) is bedoeld voor mensen met een handicap die nood hebben aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning. Maar hoe dien je juist een aanvraag in? 

Als het Basisondersteuningsbudget niet voldoende is, of als je behoefte hebt aan hulp en ondersteuning van diensten en voorzieningen waarvoor toelating van het VAPH nodig is, kan je een Persoonsvolgend budget aanvragen. Vanaf 1 april 2016 konden de eerste aanvragen voor een PVB (persoonsvolgend budget) ingediend worden bij het VAPH. Er zijn drie belangrijke stappen in de aanvraag van een PVB.

Stap 1: maak een ondersteuningsplan op. 

Je werkt een ondersteuningsplan uit waarin je aangeeft welke ondersteuning en zorg je wenst. Je kan dit zelf doen, al dan niet met hulp van een mantelzorger. Voor de opmaak van een ondersteuningsplan kan je ook terecht bij de Sociale dienst van de Brailleliga.

Stap 2: dien je plan in bij het VAPH.

Het VAPH kijkt dan na of het ondersteuningsplan voldoet aan een aantal voorwaarden en keurt het plan al dan niet goed.

Stap 3: contacteer een Multidisciplinair team.

Van zodra je een akkoord ontvangen hebt van het VAPH moet je je richten tot een multidisciplinair team (MDT). Je doet dit best zo snel mogelijk, want het MDT heeft maar vijf maanden de tijd om haar opdracht af te werken. Indien het MDT haar opdracht niet binnen de vijf maanden kan uitvoeren zal de aanvraagdatum van uw PVB verlaat worden, waardoor de kans bestaat dat je langer zal moeten wachten (in sommige gevallen kan overmacht ingeroepen worden). Het VAPH stuurt dossiers niet automatisch door naar een MDT, je moet deze stap zelf zetten.

Een MDT levert volgende zaken aan:

  • Advies over de handicap en bijhorende motiveringen,
  • Een indicatie van de budgetcategorie op basis van een objectivering van de ondersteuningsnood (zoals naar voor komt uit het ondersteuningsplan),
  • Informatie in functie van het beoordelen van de prioriteit. Het MDT bezorgt deze informatie aan het VAPH en op basis van deze documenten zal een beslissing genomen worden door het VAPH.

De Brailleliga beschikt over een Dienst maatschappelijk werk die je kan helpen met het opmaken van een ondersteuningsplan. Ze beschikt ook over een erkend MDT waar je terecht kan voor stap 3 in de procedure. Je kan je ook wenden tot je mutualiteit voor de indiening van de aanvraag.

Bron: www.vfg.be.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.