Richtlijn voor toegankelijkheid van het web goedgekeurd

Een oudere slechtziende dame gebruikt haar smartphone.

Het Europees Parlement gaf haar goedkeuring aan de nieuwe richtlijn voor de toegankelijkheid van het web en mobiele applicaties. Een groot succes voor de European Blind Union, waar de Brailleliga deel van uitmaakt, en voor alle blinde en slechtziende mensen in Europa!

Wat houdt de richtlijn in?

Alle online overheidscommunicatie, inclusief elektronische en multimedia publicaties, moet vanaf nu toegankelijk zijn voor gebruikers met een handicap. Niet alleen websites zullen aan de richtlijnen moeten voldoen, ook mobiele applicaties moeten toegankelijk worden. Steeds meer mensen gebruiken immers een smartphone, en ook voor blinde en slechtziende mensen is een smartphone interessant. 

Meer info over de toegankelijkheid van smartphones

Waarom is deze richtlijn zo belangrijk? 

Mensen met een handicap ondervinden vaak moeilijkheden wanneer ze overheidsinformatie willen opzoeken op het internet, zoals de data waarop het vuilnis wordt opgehaald of het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De goedkeuring van deze richtlijn is een cruciale stap naar een inclusieve digitale maatschappij, waarin personen met een handicap op een evenwaardige manier toegang krijgen tot online diensten en informatie. Dit in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap, geratificeerd door de Europese Unie. 

Hoe gaat het verder?

De verschillende EU-lidstaten zijn overeengekomen dat ze de voortgang van de richtlijn regelmatig zullen opvolgen en rapporteren. Dit is een onmisbare stap voor het succes van deze wetgeving. Er blijven echter uitzonderingen van kracht, zoals websites van publieke tv-zenders en live audiovisuele streaming. De European Blind Union hoopt dat deze uitzonderingen zullen worden opgenomen in één van de Europese wetgevingen die nu nog in de maak zijn, zoals de European Accessibility Act (Europese Toegankelijkheidsact) of de Audiovisual Media Services Directive (Richtlijn voor Audiovisuele Media Diensten). 

Meer info in het persbericht van de European Blind Union: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9389-2016-REV-1/en/pdf. 

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.