Europese onderhandelingen over toegankelijkheid van het web

Een slechtziende vrouw gebruikt haar smartphone.

Op dit moment vergadert het Europees parlement over een richtlijn die zal bepalen wat blinde en slechtziende personen online zullen kunnen raadplegen. Het gaat immers over de richtlijn inzake de toegankelijkheid van het web (Web Accessibility Directive). Maar zoals die richtlijn nu is, maakt het mensen met een visuele handicap juist moeilijker om toegang te verkrijgen tot grote delen van het web.

Een groot stuk van alle bestaande webpagina’s, digitale content en mobiele applicaties blijven vandaag ontoegankelijk voor blinde en slechtziende personen. Deze barrières zijn onzichtbaar voor de meeste mensen maar ze zijn wel degelijk echt, en verhinderen personen met een visuele handicap om op een optimale manier te genieten van online diensten.

Samen met de European Blind Union (EBU), waar de Brailleliga deel van uitmaakt, verzet de Brailleliga zich hevig tegen de voorgestelde vrijstellingen in deze richtlijn. Ze zouden ertoe leiden dat blinde en slechtziende personen niet langer toegang krijgen tot online diensten waar we dagelijks een beroep op doen: online boodschappen doen, belastingen betalen, een uurrooster raadplegen, ...De Brailleliga vraagt dan ook aan de Belgische Europarlementsleden en aan Alexander De Croo, Belgisch bevoegd minister, dat deze richtlijn personen met een visuele handicap de toegang verleent tot: 

  • Alle websites van openbare instellingen en diensten, inclusief de diensten die door privéinstellingen worden verleend en/of gedeeltelijk of volledig door overheidsmiddelen worden gefinancierd.
     
  • Mobiele websites en applicaties (bij amendement 36 van het Europees Parlement), uiteraard met inbegrip van smartphoneapplicaties, die bijzonder handig zijn voor personen met een visuele handicap.
     
  • Downloadbare documenten (Word, PDF enz.). Ze worden uitgebreid gebruikt in onlinetoepassingen (zoals het invullen van een inschrijvingsformulier voor een cursus of om te solliciteren).

We willen er bovendien op wijzen dat de vrijstellingen die door de Raad worden voorgesteld, in strijd lijken te zijn met de verplichtingen van de lidstaten, vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Verder zouden een aantal van die vrijstellingen (zoals intranet en extranet) tot een duidelijke drempel leiden inzake tewerkstelling van blinde of slechtziende personen.

Daarnaast wil de Brailleliga benadrukken dat de wetgeving pas een verschil kan maken als gebruikers ergens terecht kunnen in geval van problemen. Er zou dan ook een orgaan opgericht moeten worden dat zich daar specifiek op toelegt, en bovendien efficiënte, proportionele en ontradende sancties kan opleggen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u de website raadplegen van het EBU:

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.