De Brailleliga stuurt haar memorandum de politieke wereld in

Een persoon met een visuele beperking wandelt op straat met behulp van een witte stok en zijn geleidehond.

Ter gelegenheid van de vorming van de nieuwe regeringen heeft de Brailleliga haar memorandum gelanceerd. Dit werd reeds opgestuurd naar de partijvoorzitters en de verantwoordelijken van hun studiebureaus.
 

Bij elke verkiezing flakkert de hoop op nieuwe maatregelen ten voordele van de bevolking weer op. Voor de Brailleliga betekent dit een evolutie naar een meer inclusieve samenleving met meer respect voor personen met een visuele handicap, zoals de titel van haar memorandum aangeeft. Met dit document wil de vereniging de politieke verantwoordelijken eraan herinneren dat er nog heel wat werk voor de boeg is om de levensomstandigheden van blinde en slechtziende personen ter verbeteren. 

Het memorandum van de Brailleliga is gestoeld op concrete feiten. Het werd opgesteld op basis van bekommernissen, noden en moeilijkheden waar de leden van de vereniging dagelijks mee geconfronteerd worden. De Brailleliga nodigde een delegatie van hen uit om samen met de vereniging te werken aan de opstelling van dit document. 

De eisen zijn gevarieerd en beslaan alle aspecten van het leven. Ze zijn onderverdeeld in 9 punten: 

 1. De zesde staatshervorming. Deze moet de gelegenheid zijn om de rechten van personen met een visuele beperking te vrijwaren en een transversaal beleid te voeren.
   
 2. Sensibilisering. De inspanningen ten aanzien van het grote publiek moeten zeker verder gezet worden maar een bijzondere aandacht voor scholen, werkgevers, professionals en ambtenaren die in contact zouden kunnen komen met personen met een visuele handicap is nodig. 
   
 3. Zelfstandig zijn. De nodige stappen moeten ondernomen worden opdat personen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk zouden kunnen leven.
   
 4. Tegemoetkomingen. De langverwachte hervorming van de regeling voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap moet doorgevoerd worden en wel zo dat zij overeenstemt met de huidige realiteit van personen van met een handicap.
   
 5. Toegankelijkheid. Zowel wat betreft huisvesting, sport of cultuur moet de toegankelijkheid verbeterd worden door de bestaande normen toe te passen en na te leven en door aanpassingen te ontwikkelen.
   
 6. Mobiliteit. Blinde en slechtziende personen moeten zich in alle omstandigheden, overal veilig kunnen verplaatsen.
   
 7. Onderwijs en vorming. Een beleid met ruime mogelijkheden (inclusief of buitengewoon) moet gevoerd worden opdat elkeen op basis van de juiste informatie een vrije keuze kan maken.
   
 8. Tewerkstelling. De tewerkstelling moet bevorderd worden door de naleving van de bestaande quota's, het op poten zetten van een reëel beleid voor professionele integratie en het bestrijden van de discriminatie.
   
 9. Ondersteuning voor personen ouder dan 65. Op dit moment heeft een persoon die op zijn 65ste of later zwaar slechtziend of blind wordt geen enkel recht op tussenkomst van de overheid voor de aankoop van een witte stok, een beeldschermloep of welk ander hulpmiddel ook dat zijn dagelijks leven zou kunnen vergemakkelijken. Deze discriminatie op basis van leeftijd moet verdwijnen. 

Al deze bekommernissen liggen in de lijn van de inhoud van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van personen met een handicap. De Brailleliga biedt haar expertise aan de politieke wereld aan en hoopt dat in samenwerking met de overheid en de betrokken instanties deze punten stap voor stap geconcretiseerd kunnen worden opdat iedereen, met of zonder handicap, uiteindelijk op voet van gelijkheid kan samenleven. 

Het volledige memorandum kan gedownload worden via: http://goo.gl/3bTPwT.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.